Menu

Dikjarazzjoni ta 'Esportazzjoni taċ-Ċina Kampjun bi Spjegazzjoni tal-Qasam

Mexxi l-maws fuq il-qasam ta 'interess biex tara l-għażla tagħha

 

c tindika jew u merkanzija fuq c bin-numru tad-dikjarazzjoni doganali għar-RPĊ

Номер декларацииQR код с закодированным номером декларации1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР2. ТАМОЖЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР3. ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ/ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ КНР4. ТАМОЖНЯ ИМПОРТА / ЭКСПОРТА5.	ДАТА ЭКСПОРТА ИЛИ ИМПОРТА6.	ДАТА ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ7. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР8. ЗАРУБЕЖНЫЙ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ ИЛИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ9. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ10. НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И НОМЕР РЕЙСА11. НОМЕР ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ13. КОНЕЧНЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ/ОТПРАВИТЕЛЬ14. СПОСОБ КОНТРОЛЯ15. ХАРАКТЕР ВЗИМАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОШЛИНЫ16. НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ18. НОМЕР ДОГОВОРА ИЛИ СОГЛАШЕНИЯ19. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ТОРГОВЛИ20. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ОТПРАВЛЕНИЯ / ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) НАЗНАЧЕНИЯ21. ПОРТ ТРАНЗИТА И ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ22. ПУНКТ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА23. ВИД УПАКОВКИ24. КОЛИЧЕСТВО МЕСТО (УПАКОВОК)25. ВЕС-БРУТТО (КГ)26. ВЕС-НЕТТО (КГ)27. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ИНКОТЕРМС28. РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОЗКУ29. РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ30. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ31. ВИДЫ И НОМЕРА СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ32. МАРКИРОВКА И ПРИМЕЧАНИЯ, НОМЕР КОНТЕЙНЕРА33. ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР34. КОД ТОВАРА35. НАИМЕНОВАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Вес нетто позиции)36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Количество товара)37. ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ38. ОБЩАЯ ЦЕНА ТОВАРА39. ВАЛЮТА (Доллар США)40. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ПРОИСХОЖДЕНИЯ41. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) КОНЕЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ42. МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ В КНР / ИСТОЧНИК ТОВАРОВ В КНР43. ВЗИМАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПОШЛИНЫ44. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ45. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ЦЕНУ46. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ47. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И УПЛАТА48. ОРГАНИЗАЦИЯ-ДЕКЛАРАНТ49. ПРИМЕЧАНИЯ И ПЕЧАТЬ ТАМОЖНИ

REGOLI DOGANALI TAL-PRC DWAR IL-MILI FID-DIKJARAZZJONIJIET DOGANALI GĦALL-MERKANZIJA META JIMPORTAW U JESPORTAW

Għad- "Dikjarazzjoni Doganali tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina għal oġġetti għall-importazzjoni (esportazzjoni)", dawn ir-Regoli jużaw it-termini "dikjarazzjoni doganali"," Dikjarazzjoni doganali ta 'importazzjoni "jew" dikjarazzjoni doganali ta' esportazzjoni ". Meta timla l-oqsma tad-dikjarazzjoni doganali, japplikaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

1. NUMRU TA 'REĠISTRAZZJONI PRELIMINARI / 预 录入 编号

Numru ta 'reġistrazzjoni preliminari tad - dikjarazzjoni doganali. Dikjarazzjoni doganali waħda tikkorrispondi għal numru ta 'reġistrazzjoni proviżorju wieħed, li huwa ġġenerat awtomatikament mis-sistema ta' informazzjoni.

In-numru ta 'reġistrazzjoni proviżorju jikkonsisti fi 18-il karattru:

 • 1-4 - il-kodiċi tal-awtorità doganali li taċċetta d-dikjarazzjoni (skont it- "Tabella tal-kodiċi taż-żoni doganali" determinata mid-dwana);
 • 5-8 - sena kalendarja;
 • 9 - denominazzjoni ta 'esportazzjoni jew importazzjoni ("1" - importazzjoni; "" - l-esportazzjoni; għad-dikjarazzjoni doganali konsolidata, "I" tintuża għall-importazzjoni, "E" għall-esportazzjoni);
 • id-disa 'karattri li jmiss huma n-numru tar-reġistrazzjoni tas-serje.

2. NUMRU TA 'REĠISTRAZZJONI DOGANALI / 海关 编号

Numru tar-reġistrazzjoni doganali assenjat għar-reġistrazzjoni doganali malli tirċievi d-dikjarazzjoni. Kopja waħda tad-dikjarazzjoni doganali tikkorrispondi għal numru ta 'reġistrazzjoni doganali wieħed, li huwa ġġenerat awtomatikament mis-sistema ta' informazzjoni.

In-numru tar-reġistrazzjoni doganali jikkonsisti fi 18-il karattru:

 • 1-4 - il-kodiċi tal-awtorità doganali li taċċetta d-dikjarazzjoni (skont it- "Tabella tal-kodiċi taż-żoni doganali" determinata mid-dwana);
 • 5-8 - sena kalendarja;
 • 9 - indikazzjoni ta 'esportazzjoni jew importazzjoni ("1" - importazzjoni; "" - esportazzjoni; fil-każ ta' dikjarazzjoni doganali konsolidata, "I" jintuża għall-importazzjoni, "E" għall-esportazzjoni);
 • id-disa 'karattri li jmiss huma n-numru tar-reġistrazzjoni tas-serje.

3. SHIPPER / KUNSINNATUR FIT-TERRITORJU TA 'PRC / 境内 收发货人

Il-qasam fih l-isem u l-kodiċi ta 'entità legali Ċiniża jew organizzazzjoni oħra rreġistrata ma' l-awtoritajiet doganali li daħlu fi u qed jeżegwixxu ftehim ta 'kummerċ barrani. Kodiċi ta 'affidabbiltà pubblika unifikata ta' 18-il ċifra ta 'entità legali jew organizzazzjoni oħra huwa indikat bħala kodiċi. Fin-nuqqas ta 'kodiċi wieħed ta' affidabbiltà pubblika, il-kodiċi ta 'reġistrazzjoni tiegħu mal-awtoritajiet doganali huwa indikat.

F'każijiet speċjali, japplikaw ir-rekwiżiti tal-mili li ġejjin:

 1. Jekk il-konklużjoni u l-eżekuzzjoni ta 'ftehim ta' kummerċ barrani jitwettqu minn intrapriżi differenti, hija indikata informazzjoni dwar l-intrapriża li twettaq il-ftehim.
 2. Jekk intrapriża b'parteċipazzjoni barranija tagħti struzzjonijiet lil intrapriża ta 'importazzjoni-esportazzjoni biex timporta tagħmir u oġġetti għall-investiment (ħlas ta' kapital awtorizzat), informazzjoni dwar l-intrapriża b'parteċipazzjoni barranija hija indikata b'marka u indikazzjoni fil-qasam "immarkar u jinnota "l-indikazzjoni" l-importazzjoni hija fdata lil intrapriża ta 'importazzjoni-esportazzjoni "(委托 某 进出口 企业 进口), flimkien mal-kodiċi ta' kreditu pubbliku unifikat ta '18-il karattru ta' l-entità legali jew organizzazzjoni oħra ta 'l-intrapriża ta' importazzjoni-esportazzjoni fdata bi l-importazzjoni.
 3. Jekk l-iżdoganar ta ’l-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta’ merkanzija f’isem l-intrapriża ta ’importazzjoni-esportazzjoni titwettaq minn intrapriża dikjaranti li tippossjedi l-kwalifiki meħtieġa biex tirrappreżenta l-interessi ta’ organizzazzjonijiet oħra fid-dwana, informazzjoni dwar l-intrapriża ta ’importazzjoni-esportazzjoni li ordnat id-dwana approvazzjoni lid-dikjarant hija indikata.
 4. Bastiment jew id-destinatarju li jinsab fiż-żona ta 'kontroll doganali speċjali jindika informazzjoni dwar il-maniġer attwali ta' dawn l-oġġetti jew l-intrapriża maniġerjali li tinsab fit-territorju taż-żona speċjali ta 'kontroll doganali;
 5. Meta organizzazzjoni għall-bejgħ bla dazju ta 'oġġetti tbiegħ oġġetti ta' produzzjoni domestika, li hija soġġetta għal rifużjonijiet tat-taxxa ma 'l-esportazzjoni, l-isem ta' l-organizzazzjoni għall-bejgħ mingħajr dazju ta 'oġġetti huwa indikat.

4. DOGANALI TA 'IMPORTAZZJONI / ESPORTAZZJONI / 进 出境 关 别

Fuq il-bażi tal-uffiċċju doganali fil-post tal-importazzjoni jew l-esportazzjoni attwali tal-merkanzija, l-isem u l-kodiċi xierqa tal-uffiċċju doganali huma indikati skont it-Tabella tal-kodiċi taż-żoni doganali determinata mill-uffiċċju doganali.

F'każijiet speċjali, japplikaw ir-rekwiżiti tal-mili li ġejjin:

 • Meta tiċċaqlaq merkanzija importata bejn id-dwana (transitu doganali ta 'importazzjonijiet), l-isem u l-kodiċi ta' l-uffiċċju doganali fil-post tad-dħul tal-merkanzija għandhom jiġu indikati.
 • Għat-transitu doganali tal-esportazzjoni, l-isem u l-kodiċi tal-uffiċċju doganali fil-post tal-esportazzjoni tal-merkanzija huma indikati.
 • Meta tiċċaqlaq merkanzija bejn żoni doganali għall-iskop ta 'proċessar profond taħt il-kontroll użat fi transitu doganali, l-isem u l-kodiċi ta' l-uffiċċju doganali fil-post ta 'l-esportazzjoni tal-merkanzija għandhom jiġu indikati fid-dikjarazzjoni ta' l-esportazzjoni; id-dikjarazzjoni tal-importazzjoni għandha tindika l-isem u l-kodiċi tal-uffiċċju doganali fil-post tal-importazzjoni tal-merkanzija.
 • Meta tiċċaqlaq jew tbiegħed merkanzija bejn żoni differenti ta 'kontroll doganali speċjali jew postijiet ta' kontroll tal-bonds, l-isem u l-kodiċi tad-dwana fil-post taż-żona ta 'kontroll doganali speċjali jew il-post tal-kontroll tal-bond tal-parti l-oħra (kontroparti) huma indikati .
 • Għall-bqija tal-merkanzija, l-importazzjoni jew l-esportazzjoni attwali ma ssirx, l-isem u l-kodiċi tal-uffiċċju doganali li aċċetta d-dikjarazzjoni huma indikati.

5. DATA TA 'L-ESPORTAZZJONI JEW TA' L-IMPORTAZZJONI / 进出口 日期

Meta timporta merkanzija, din il-kaxxa tindika d-data tal-preżentazzjoni ta 'applikazzjoni għad-dħul għal vettura li tittrasporta l-merkanzija importata. Meta tkun qed tesporta merkanzija, din il-kaxxa tindika d-data tat-tlestija tal-formalitajiet għall-ħruġ tal-vettura tat-trasport li tittrasporta l-merkanzija esportata; meta tippreżenta d-dikjarazzjoni, id-data mhix indikata. Fir-rigward ta 'merkanzija, li l-importazzjoni jew l-esportazzjoni attwali tagħha ma ssirx, id-data ta' l-irċevuta tad-dikjarazzjoni hija indikata.

Id-data tal-esportazzjoni / importazzjoni tikkonsisti fi 8 karattri: sena (l-ewwel erba 'karattri), xahar (żewġ karattri), jum (żewġ karattri).

6. DATA TAL-PREŻENTAZZJONI TAD-DIKJARAZZJONI / 申报 日期

Data tas-sottomissjoni tad-dikjarazzjoni - id-data ta 'l-aċċettazzjoni mid-dwana tad-data tad-dikjarazzjoni mill-kunsinnatur / destinatarju ta' l-oġġetti jew l-intrapriża dikjaranti awtorizzata minnu. Jekk id-dikjarazzjoni titwettaq billi tiġi ppreżentata dikjarazzjoni elettronika, id-data tas-sottomissjoni tad-dikjarazzjoni hija d-data tar-reġistrazzjoni tal-wasla tad-dejta tad-dikjarazzjoni fis-sistema tal-kompjuter doganali. Jekk id-dikjarazzjoni titwettaq billi tiġi ppreżentata dikjarazzjoni f'forma stampata, id-data tas-sottomissjoni tad-dikjarazzjoni hija d-data ta 'aċċettazzjoni u reġistrazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali mid-dwana. Meta tissottometti dikjarazzjoni, din il-kaxxa ma timtelax.

Id-data tal-preżentata tad-dikjarazzjoni tikkonsisti fi 8 karattri: sena (l-ewwel erba 'karattri), xahar (żewġ karattri), jum (żewġ karattri).

7. NUMRU TA 'REĠISTRAZZJONI / 备案 号

Indika n-numru tal- "Linji ta 'Gwida għall-Kummerċ tan-Nollijiet" maħruġa mid-dwana, il-linji gwida tal-bonds taż-żona speċjali tal-kontroll doganali jew il-post tal-kontroll tal-bonds, "Konferma tal-ġbir u eżenzjoni mid-dazju" jew dokument ieħor li jikkonferma r-reġistrazzjoni fi proċedura ta' notifika jew awtorizzazzjoni , meta eżegwit mill-ispeditur / id-destinatarju, ir-riċevitur finali jew il-kunsinnatur finali tal-formalitajiet doganali għan-notifika tar-reġistrazzjoni tal-kuntratt għall-ipproċessar tal-materja prima fornita mill-klijent (ħlas), verifika u konferma tal-ġbir, tnaqqis jew eżenzjoni minn dazji doganali u formalitajiet oħra.

Numru ta 'reġistrazzjoni wieħed biss jista' jiġi indikat f'kopja waħda tad-dikjarazzjoni doganali. Ir-rekwiżiti dettaljati tal-mili li ġejjin japplikaw:

 1. Għall-oġġetti għall-użu tat-triq (ipproċessar tal-materja prima għall-użu tat-triq), in-numru tal- "Linji ta 'Gwida għall-Kummerċ tan-Nollijiet" huwa indikat, ħlief għal materja prima awżiljarja ta' kwantità insinifikanti u ta 'valur baxx, li għaliha, skond ir-regoli, il- "Linji ta' Gwida għall-Kummerċ tan-Nollijiet" ma jintużawx, kif ukoll ħlas ta 'dazji meta tittrasferixxi merkanzija għall-bejgħ fir-RPĊ matul il-kontroll doganali fil-forma ta' ħlas sussegwenti ta 'dazji doganali.
  Meta tiddikjara d-dwana f'punt ta 'kontroll barra miż-żona doganali, jekk hemm sub-gwida għal kuntatt dirett mad-dwana barra miż-żona doganali jew sub-gwida għall-esportazzjoni ta' prodotti pproċessati ħafna barra miż-żona doganali, in-numru tas-sub-gwida huwa indikat; jekk is-sub-gwida għal kuntatt dirett mad-dwana fiż-żona doganali jew is-sub-gwida għall-esportazzjoni ta 'prodotti pproċessati ħafna fiż-żona doganali tipprovdi għal restrizzjoni fuq dikjarazzjoni doganali biss fiż-żona doganali rispettiva, in-numru tal-linja gwida ġenerali huwa indikat.
  Jekk prodotti lesti ta ’pproċessar ta’ materja prima fornita mill-klijent fuq il-bażi tal- "Konferma tal-ġbir u eżenzjoni mid-dazji" huma trasferiti għar-reġim ta ’importazzjoni b’eżenzjoni sħiħa jew parzjali mid-dazji doganali, in-numru ta’ "Konferma tal-ġbir u eżenzjoni minn dazji "huwa indikat fid-dikjarazzjoni ta 'l-importazzjoni, in-numru tal-" Linji ta' Gwida "huwa indikat fid-dikjarazzjoni ta 'l-esportazzjoni dwar il-kummerċ tal-pedaġġ"
  Meta tiċċaqlaq tagħmir għall-ipproċessar ta ’materja prima fornita mill-klijent, tiċċaqlaq bejn iż-żoni ta’ kontroll doganali speċjali ta ’tagħmir li huwa kompletament jew parzjalment eżenti mid-dazji bejn iż-żoni ta’ kontroll doganali speċjali, li huma kompletament jew parzjalment eżentati mid-dazji, kumpanija u l-kumpanija li tibgħat, rispettivament, jimlew dikjarazzjonijiet doganali fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni u fil-qasam "numru tar-reġistrazzjoni" (备案 号) huwa indikat in-numru tal- "Gwida għall-kummerċ tal-pedaġġ".
 2. Jekk id-dikjarazzjoni doganali hija relatata mal-verifika u l-konferma tal-ġbir, it-tnaqqis jew l-eżenzjoni mill-ħlas tad-dazji doganali, in-numru "Konferma tal-ġbir u eżenzjoni mid-dazji" għandu jkun indikat.
 3. Għall-oġġetti għall-użu tat-triq (ipproċessar tal-materja prima għall-użu tat-triq), in-numru tal- "Linji ta 'Gwida għall-Kummerċ tan-Nollijiet" huwa indikat, ħlief għal materja prima awżiljarja ta' kwantità insinifikanti u ta 'valur baxx, li għaliha, skond ir-regoli, il-Linji ta' Gwida għall-Kummerċ tan-Nollijiet ma jintużawx, kif ukoll ħlas ta 'dazji meta tittrasferixxi merkanzija għall-bejgħ fir-RPĊ matul il-kontroll doganali fil-forma ta' ħlas sussegwenti ta 'dazji doganali. Meta tiddikjara d-dwana f'punt ta 'kontroll barra miż-żona doganali, jekk hemm sub-gwida għal kuntatt dirett mad-dwana barra miż-żona doganali jew sub-gwida għall-esportazzjoni ta' prodotti pproċessati ħafna barra miż-żona doganali, in-numru tas-sub-gwida huwa indikat; jekk is-sub-gwida għall-kuntatt dirett mad-dwana fiż-żona doganali jew is-sub-gwida għall-esportazzjoni ta ’prodotti pproċessati ħafna fiż-żona doganali tipprovdi għal restrizzjoni fuq id-dikjarazzjoni doganali biss fiż-żona doganali rilevanti, in-numru ġenerali tal- gwida hija indikata. Jekk prodotti lesti ta ’pproċessar ta’ materja prima fornita mill-klijent fuq il-bażi tal- "Konferma tal-ġbir u eżenzjoni mid-dazji" huma trasferiti għar-reġim ta ’importazzjoni b’eżenzjoni sħiħa jew parzjali mid-dazji doganali, in-numru ta’ "Konferma tal-ġbir u eżenzjoni minn dazji "huwa indikat fid-dikjarazzjoni ta 'l-importazzjoni, in-numru tal-" Linji ta' Gwida "huwa indikat fid-dikjarazzjoni ta 'l-esportazzjoni dwar il-kummerċ tal-pedaġġ". Meta tiċċaqlaq tagħmir għall-ipproċessar ta ’materja prima fornita mill-klijent, tiċċaqlaq bejn iż-żoni ta’ kontroll doganali speċjali ta ’tagħmir li huwa kompletament jew parzjalment eżenti mid-dazji bejn iż-żoni ta’ kontroll doganali speċjali, li huma kompletament jew parzjalment eżentati mid-dazji, il-kumpanija u l-kumpanija li tibgħat, rispettivament, jimlew dikjarazzjonijiet doganali fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni u fil-qasam "numru tar-reġistrazzjoni" (备案 the) huwa indikat in-numru tal- "Gwida għall-kummerċ tal-pedaġġ".
 4. Meta organizzazzjoni għall-bejgħ bla dazju ta 'oġġetti tbiegħ oġġetti ta' produzzjoni domestika b'rifużjoni tat-taxxa ma 'l-esportazzjoni, dan il-qasam ma jimtelax.

8. SHIPPER BARRANI JEW SHIPPER / 境外 收发货人

Destinatarju barrani ġeneralment ikun ix-xerrej li jkun daħal fi u qed jeżegwixxi ftehim ta 'kummerċ barrani, jew id-destinatarju previst mill-kuntratt; Speditur barrani ġeneralment huwa bejjiegħ li daħal fi u qed jeżegwixxi ftehim ta 'kummerċ barrani.

Dan il-field fih l-isem u l-kodiċi tal-konsenjatur / destinatarju barrani. Bħala regola ġenerali, l-isem huwa indikat bl-Ingliż; jekk, skond ir-rekwiżiti ta 'spezzjoni u kwarantina, huwa meħtieġ li jiġi indikat l-isem f'lingwa barranija oħra, dan l-isem huwa indikat wara l-isem bl-Ingliż fil-parentesi qosra; jekk l-intrapriża hija operatur ekonomiku awtorizzat (AEO) ta 'stat (territorju) b'rikonoxximent reċiproku tal-AEO, il-kodiċi AEO huwa indikat kif ġej: "kodiċi tal-istat (territorju) + kodiċi doganali tal-intrapriża", pereżempju, Singapor (新加坡) Intrapriża AEO (企业) SG123456789012 (kodiċi tal-pajjiż għal Singapor + kodiċi tan-negozju bi 12-il ċifra); jekk l-intrapriża hija l-AEO tal-istat (territorju) mingħajr rikonoxximent reċiproku tal-AEO, il-kodiċi mhuwiex indikat.

Jekk minħabba ċirkostanzi speċjali m'hemm l-ebda konsenjatur / destinatarju barrani, "LE" hija indikata minflok l-isem u l-kodiċi.

9. METODU TA 'TRASPORT / 运输 方式

Metodi ta 'trasport jinkludu metodi ta' trasport attwali u metodi ta 'trasport speċjali pprovduti mid-dwana; l-ewwel huma l-modi ta 'trasport għal importazzjoni jew esportazzjoni attwali u huma kklassifikati skond it-tip ta' vettura użata biex timporta jew tesporta merkanzija; it-tieni huma l-metodi ta 'trasport mingħajr l-importazzjoni jew l-esportazzjoni attwali ta' merkanzija u huma kklassifikati skond il-bidla fir-reġim ta 'merkanzija fir-RPĊ.

Il-mod xieraq ta 'trasport huwa magħżul u indikat skond it- "Tabella ta' kodiċi għall-modi ta 'trasport" determinata mid-dwana, ibbażata fuq il-klassifikazzjoni ta' modi ta 'trasport għall-importazzjoni jew esportazzjoni attwali ta' merkanzija jew bidla fir-reġim ta 'merkanzija fi ħdan ir-RPĊ.

 1. F'ċirkostanzi speċjali, japplikaw ir-rekwiżiti tal-mili li ġejjin:
  1. Meta timporta jew tesporta merkanzija billi tuża kunsinna espressa mingħajr ma tuża l-posta, il-metodu attwali tat-trasport huwa indikat.
  2. Meta tiċċaqlaq merkanzija importata bejn id-dwana, hija indikata skond il-vettura li fuqha l-merkanzija trasportata waslet fil-post tad-dħul fit-territorju tar-RPĊ; meta tiċċaqlaq merkanzija esportata bejn id-dwana, hija indikata skond il-vettura li fuqha l-merkanzija trasportata kienet esportata mill-post ta 'esportazzjoni mit-territorju tar-RPĊ.
  3. Fir-rigward ta 'oġġetti importati jew esportati u oġġetti li jitħallew bħala rigal, mogħtija għall-bejgħ, li ma jiġux esportati mill-ġdid (importati) u jitħallew għall-bejgħ ġewwa (barra) ir-RPĊ, "trasport ieħor" huwa indikat (kodiċi 9) .
  4. Għal oġġetti li huma importati jew esportati minn passiġġieri f'bagalji li jinġarru, huwa indikat il- "bagalju li jinġarr" tal-passiġġier (kodiċi L).
  5. Meta l-merkanzija tiġi ttrasportata permezz ta 'oġġett stazzjonarju (inkluż pipeline taż-żejt, sistema tal-provvista tal-ilma, netwerk elettriku, eċċ.), "Ġarr minn oġġett stazzjonarju" (kodiċi G) huwa indikat.
 2. Meta tinbidel ir-reġim għall-oġġetti fit-territorju tar-RPĊ mingħajr importazzjoni jew esportazzjoni attwali, japplikaw ir-rekwiżiti tal-mili li ġejjin:
  1. Meta l-merkanzija tiġi importata mit-territorju ewlieni tar-RPĊ lejn it-territorju taż-żona marbuta jew tirritorna t-trasport lejn iż-żona marbuta, hija indikata ż- “żona mhux marbuta” (kodiċi 0).
  2. Meta l-merkanzija tiġi importata mit-territorju taż-żona magħquda lejn it-territorju tar-RPĊ barra miż-żona marbuta, hija indikata ż- "żona tal-bond" (kodiċi 7).
  3. Meta taħżen merkanzija f'maħżen ta 'kontroll ta' esportazzjoni jew tirritorna merkanzija f'maħżen ta 'kontroll ta' esportazzjoni fit-territorju tar-RPĊ, "maħżen ta 'ħażna temporanja" (kodiċi 1) huwa indikat.
  4. Meta tiġi ttrasferita merkanzija minn maħżen marbut magħha għall-bejgħ jew ipproċessar ġewwa r-RPĊ, il- "maħżen marbut magħha" huwa indikat (kodiċi 8).
  5. Meta l-oġġetti jiġu importati mit-territorju ewlieni tar-RPĊ lejn ċentru tal-loġistika marbuta jew l-oġġetti jiġu esportati minn ċentru tal-loġistika marbuta mal-bqija tar-RPĊ, huwa indikat "ċentru tal-loġistika" (kodiċi W).
  6. Meta l-oġġetti jiġu importati mit-territorju ewlieni tar-RPĊ lejn park loġistiku marbut jew meta l-oġġetti jiġu esportati minn park loġistiku marbut mal-bqija tar-RPĊ, il- "park loġistiku" (kodiċi X) huwa indikat.
  7. Meta timporta merkanzija fiż-żona tal-port marbuta magħha jew żona marbuta kumplessa mill-bqija tar-RPĊ (barra dawn iż-żoni u mhux relatati mat-territorji ta ’kontroll doganali speċjali u postijiet ta’ kontroll marbut magħha) u timporta merkanzija mill-bqija tat-territorju tar-RPĊ għat-territorju ta 'dawn iż-żoni marbuta, iż- "żona tal-port magħquda / żona ta' bond kumplessa" (kodiċi Y).
  8. Meta l-oġġetti jiġu importati fiż-żona tal-ipproċessar tal-esportazzjoni, iż-żona industrijali transkonfinali Zhuhai-Makaw (Zhuhai Park), iż-żona ta ’kooperazzjoni transkonfinali bejn ir-RPĊ u l-Kazakhstan Khorgos (sezzjoni Ċiniża) mill-bqija tar-RPĊ (barra dawn żoni u mhux relatati mat-territorji ta 'kontroll doganali speċjali u postijiet ta' kontroll tal-bonds) u l-importazzjoni ta 'merkanzija mill-bqija tar-RPĊ lejn it-territorju ta' dawn iż-żoni, hija indikata "ż-żona ta 'proċessar ta' esportazzjoni" (kodiċi Z).
  9. Meta tkun qed tesporta merkanzija mit-territorju tar-RPĊ lejn is-sezzjoni ta ’Ħong Kong taż-żona tal-port tal-Kuritur tal-Punent Shenzhen-Ħong Kong, kif ukoll meta timporta u tesporta merkanzija mit-territorju ewlieni tar-RPĊ lejn it-territorju tan-naħa Ċiniża fi iż-żona ta 'kooperazzjoni transkonfinali bejn ir-RPĊ u l-Kazakistan Khorgos, "żona tax-xogħol doganali speċjali tal-fruntiera" (kodiċi H).
  10. Meta tesporta merkanzija mit-tieni linja tal-kuritur magħżul biex tiddikjara d-Distrett il-Ġdid ta ’Hengqing u ż-Żona Sperimentali Kumplessa ta’ Pingtan (minn hawn ’il quddiem kollettivament - iż-żoni sperimentali integrati) lejn il-bqija tar-RPĊ jew tesporta merkanzija mill-bqija tar-RPĊ lejn it-territorju taż-żoni sperimentali kumplessi tul it-tieni linja tal-kuritur iddedikat għad-dikjarazzjoni, kif ukoll meta tiċċaqlaq merkanzija ġewwa ż-żona sperimentali kumplessa bid-dikjarazzjoni u l-ħlas tad-dazji doganali fuq l-għażla tal-applikant, iż- “żona sperimentali kumplessa” (kodiċi T) huwa indikat.
  11. Meta tiċċaqlaq jew tittrasferixxi merkanzija f'żoni ta 'kontroll doganali speċjali, tiċċaqlaq merkanzija bejn żoni ta' kontroll doganali speċjali u postijiet ta 'kontroll tal-bonds, tiċċaqlaq merkanzija bejn żoni ta' kontroll doganali speċjali u l-bqija tat-territorju tar-RPĊ barra ż-żoni, materja prima pproċessata, prodotti ta ’pproċessar profond, trasferiment ta’ merkanzija għall-implimentazzjoni fir-RPĊ barra ż-żoni ta ’kontroll doganali speċjali, kif ukoll moviment ieħor ta’ merkanzija fit-territorju tar-RPĊ, “trasport ieħor” (kodiċi 9) huwa indikat.

10. ISEM TAL-VETTURA U NUMRU TAT-TITJIRA / 运输工具 名称 及 航次 号

Dan il-field jindika l-isem jew il-kodiċi tal-vettura użata biex timporta jew tesporta oġġetti, kif ukoll in-numru tat-titjira. Il-kontenut imdaħħal f'dan il-qasam għandu jikkoinċidi kompletament mal-kontenut tad-dikjarazzjoni tal-merkanzija (waybill tat-tbaħħir) ipprovduta lid-dwana mill-awtoritajiet tat-trasport.

 1. Meta ddaħħal isem ta 'vettura, japplikaw ir-rekwiżiti dettaljati tal-mili li ġejjin:
  1. Rekwiżiti għall-mili ta 'dikjarazzjoni doganali meta jitlestew formalitajiet doganali direttament fil-post ta' importazzjoni jew esportazzjoni ta 'merkanzija jew bl-użu ta' sistema ta 'rilaxx doganali integrata mal-pajjiż kollu:
   1. meta ttrasporta bit-trasport bl-ilma: in-numru ta 'reġistrazzjoni tal-bastiment huwa indikat (għal bastimenti ta' daqs żgħir li jgħaqqdu ma 'Ħong Kong u l-Makaw - in-numru tar-reġistru ta' superviżjoni) jew l-isem tal-bastiment bl-Ingliż;
   2. meta ttrasporta bit-triq: qabel l-introduzzjoni tas-sistema ta 'regolazzjoni ta' waybills għat-trasport bit-triq, in-numru ta 'reġistrazzjoni nazzjonali tal-istat tal-vettura użata għat-trasport transkonfinali tal-merkanzija huwa indikat; meta tiddikjara li tuża s-sistema ta 'qabel id-dikjarazzjoni f'Shenzhen, in-numru tar-reġistrazzjoni ta' l-istat nazzjonali + "/" + "pre-dikjarazzjoni" (提前 报关) huwa indikat; wara l-introduzzjoni ta 'sistema biex tirregola n-noti tal-kunsinna għat-trasport bit-triq, dan il-qasam ma jimtelax;
   3. meta ttrasporta bil-ferrovija: in-numru tal-ġarr jew in-numru taċ-ċertifikat ta 'aċċettazzjoni huwa indikat;
   4. għat-trasport bl-ajru: indika n-numru tat-titjira;
   5. meta ttrasporta bil-posta: in-numru tal-fattura tal-pakkett postali huwa indikat;
   6. meta ttrasporta b'mod ieħor: il-metodu tat-trasport huwa speċifikat, pereżempju: trasport bil-pajpijiet, annimal tal-pakkett, eċċ.
  2. Rekwiżiti għall-mili tad-dikjarazzjoni doganali għall-moviment tal-merkanzija bejn id-dwana (transitu doganali):
   1. importa:
    1. għat-trasport bit-trasport bl-ilma: għat-trasport dirett jew dikjarazzjoni preliminari "@" huwa indikat + numru ta 'reġistrazzjoni provviżorju b'16-il ċifra tal-formola tad-dikjarazzjoni għall-ġarr ta' transitu (jew numru ta '13-il ċifra tan-nota tal-konsenja); għat-trasport bi trasbord intermedju, l-isem tal-bastiment li jidħol fir-RPĊ huwa indikat bl-Ingliż;
    2. għat-trasport bil-ferrovija: għat-trasport dirett jew dikjarazzjoni preliminari, indika "@" + numru ta 'reġistrazzjoni proviżorju b'16-il ċifra tal-formola tad-dikjarazzjoni għat-trasport tat-transitu; għat-trasport bi trasbord intermedju, in-numru tal-vagun huwa indikat;
    3. għat-trasport bl-ajru: għat-trasport dirett jew dikjarazzjoni preliminari, indika "@" + numru ta 'reġistrazzjoni proviżorju b'16-il ċifra tal-formola tad-dikjarazzjoni għall-ġarr ta' transitu (jew numru ta '13-il ċifra tal-polza tat-triq); għat-trasport bi trasbord intermedju, "@" huwa indikat;
    4. meta ttrasporta bit-triq jew trasport ieħor: indika "@" + numru ta 'reġistrazzjoni proviżorju b'16-il ċifra tal-formola tad-dikjarazzjoni għall-ġarr ta' transitu (jew numru ta '13-il ċifra tan-nota tal-konsenja);
    5. meta tiddikjara minn qabel il-moviment tal-merkanzija billi tuża kwalunkwe mill-metodi ta 'trasport imsemmija hawn fuq u fuq il-polza tat-tbaħħir użata fit-territorju tal-provinċja ta' Guangdong, "@" + numru ta '13-il ċifra tal-polza tat-triq huwa indikat.
   2. esportazzjoni:
    1. meta ttrasporta bit-trasport bl-ilma: meta tkun qed tesporta mingħajr trażbord intermedju, indika "@" + numru ta 'reġistrazzjoni provviżorju b'16-il ċifra tal-formola tad-dikjarazzjoni għat-trasport ta' transitu (jew numru ta '13-il ċifra tan-nota tal-konsenja); jekk f'dikjarazzjoni doganali b'ħafna paġni għall-ġarr ta 'merkanzija bejn id-dwana huwa meħtieġ li tuża waħda, allura "@" huwa indikat fil-post għall-isem tal-vettura; meta jiġi ttrasportat bi trażbord intermedju bl-użu ta 'trasport fuq passaġġi tal-ilma interni, l-isem tal-bastiment (barkun) għat-trasbord huwa indikat; billi tuża trasport intern bil-ferrovija - indika l-isem tal-ferrovija (kodiċi b'4 numri taż-żona doganali tal-awtorità doganali kompetenti + "FERROVIJA"); bl-użu tat-trasport intern bit-triq - l-isem tal-vettura huwa indikat (kodiċi b'4 numri taż-żona doganali tal-awtorità doganali kompetenti + "TRAKK");
    2. meta ttrasporta bil-ferrovija: indika "@" + numru ta 'reġistrazzjoni proviżorju b'16-il ċifra tal-formola tad-dikjarazzjoni għall-ġarr ta' transitu (jew numru ta '13-il ċifra tan-nota tal-konsenja); jekk f'dikjarazzjoni doganali b'ħafna paġni għall-moviment tal-merkanzija bejn id-dwana huwa meħtieġ li tintuża waħda, allura fil-post għall-isem tal-vettura huwa indikat "@";
    3. għat-trasport bl-ajru: indika "@" + numru ta 'reġistrazzjoni proviżorju ta' 16-il ċifra tal-formola tad-dikjarazzjoni għall-ġarr ta 'transitu (jew numru ta' 13-il ċifra tal-polza tat-triq); jekk f'dikjarazzjoni doganali b'ħafna paġni għall-ġarr ta 'merkanzija bejn id-dwana huwa meħtieġ li tuża waħda, allura "@" huwa indikat fil-post għall-isem tal-vettura;
    4. f'każ ta 'trasport permezz ta' trasport ieħor: indika "@" + numru ta 'reġistrazzjoni proviżorju ta' 16-il ċifra tal-formola tad-dikjarazzjoni għall-ġarr ta 'transitu (jew numru ta' 13-il ċifra tan-nota tal-konsenja);
   3. Meta twettaq formalitajiet doganali bil-metodu ta 'dikjarazzjoni doganali konsolidata, id- "dikjarazzjoni konsolidata" hija indikata fid-dikjarazzjoni doganali.
   4. Meta organizzazzjoni għall-bejgħ bla dazju ta 'oġġetti tbiegħ oġġetti ta' produzzjoni domestika b'rifużjoni tat-taxxa ma 'l-esportazzjoni, dan il-qasam ma jimtelax.
   5. Jekk l-importazzjoni jew l-esportazzjoni attwali tal-merkanzija ma titwettaqx, din il-kaxxa ma timtelax.
 2. Meta ddaħħal numru tat-titjira, japplikaw ir-rekwiżiti dettaljati tal-mili li ġejjin:
  1. Rekwiżiti għall-mili ta 'dikjarazzjoni doganali meta jitlestew formalitajiet doganali direttament fil-post ta' importazzjoni jew esportazzjoni ta 'merkanzija jew bl-użu ta' sistema ta 'rilaxx doganali integrata mal-pajjiż kollu:
   1. meta jiġi ttrasportat bl-ilma: in-numru tal-vjaġġ tal-vapur huwa indikat;
   2. meta ttrasporta bit-triq: qabel l-introduzzjoni tas-sistema għar-regolazzjoni tal-poloz tat-triq għat-trasport bit-triq, hija indikata data ta ’8 ċifri tad-dħul jew tal-ħruġ tal-vettura (li l-ewwel 4 karattri huma s-sena, 2 karattri huma x-xahar, 2 karattri huma l-jum; barra minn hekk ukoll); wara l-introduzzjoni tas-sistema ta 'regolazzjoni ta' waybills għat-trasport bit-triq, il-kodiċi tal-vettura huwa indikat;
   3. meta ttrasporta bil-ferrovija: id-data tad-dħul jew tal-ħruġ tal-ferrovija hija indikata;
   4. għat-trasport bl-ajru: mhux mimli;
   5. għat-trasport bil-posta: id-data tad-dħul jew tal-ħruġ tal-vettura hija indikata;
   6. f'każ ta 'trasport b'metodu ieħor: mhux mimli.
  2. Rekwiżiti għall-mili tad-dikjarazzjoni doganali għall-moviment tal-merkanzija bejn id-dwana (transitu doganali):
   1. importa:
    1. meta ttrasporta bit-trasport bl-ilma: meta ttrasporta bi trasbord intermedju, "@" + in-numru tal-vjaġġ tal-bastiment prinċipali li jidħol fir-RPĊ huwa indikat; għat-trasport dirett jew dikjarazzjoni preliminari ma tkunx tlestiet;
    2. meta ttrasporta bit-triq: mhux mimli;
    3. meta ttrasporta bil-ferrovija: indika "@" + id-data tad-dħul jew tal-ħruġ; d) għat-trasport bl-ajru: mhux mimli; e) f'każ ta 'trasport b'metodu ieħor: m'għandux jimtela;
   2. esportazzjoni:
    1. meta ttrasporta bit-trasport bl-ilma: meta ttrasporta mingħajr trasbord intermedju, ma timtelax; għat-trasport bi trasbord intermedju bl-użu ta 'trasport fuq passaġġi ta' l-ilma interni, in-numru tal-vjaġġ tal-bastiment (barkun) għat-trasbord huwa indikat; bl-użu tat-trasport bil-ferrovija domestiku jew bit-triq - data b'6 ċifri tal-bidu tat-trasport (2 karattri - sena, 2 karattri - xahar, 2 karattri - jum);
    2. meta tkun qed tesporta b'użu kkombinat ta 'trasport bit-triq u trasport bil-kontejners: mhux mimli;
    3. għat-trasport bl-ajru: mhux mimli;
    4. f'każ ta 'trasport b'metodu ieħor: mhux mimli.
   3. Meta organizzazzjoni għall-bejgħ bla dazju ta 'oġġetti tbiegħ oġġetti ta' produzzjoni domestika b'rifużjoni tat-taxxa ma 'l-esportazzjoni, dan il-qasam ma jimtelax.
   4. Jekk l-importazzjoni jew l-esportazzjoni attwali tal-merkanzija ma titwettaqx, din il-kaxxa ma timtelax.

11. NUMRU TA 'BADGE TA' TRASPORT / 提 运 单 号

Din il-kaxxa tindika n-numru tal-polza tat-tagħbija jew tal-polza tat-tagħbija. Kopja waħda tad-dikjarazzjoni doganali jista 'jkun fiha biss polza tat-tagħbija jew numru tat-tagħbija tat-tagħbija; jekk il-merkanzija tal-merkanzija fuq fattura waħda (fattura) tikkorrispondi għal diversi poloz tat-tagħbija jew waybills, għal kull waħda polza ta 'kargu jew polza tat-tagħbija, timtela dikjarazzjoni separata.

Ir-rekwiżiti dettaljati tal-mili li ġejjin japplikaw:

 1. Rekwiżiti għall-mili ta 'dikjarazzjoni doganali meta jitlestew formalitajiet doganali direttament fil-post ta' importazzjoni jew esportazzjoni ta 'merkanzija jew bl-użu ta' sistema ta 'rilaxx doganali integrata mal-pajjiż kollu:
  1. Meta ttrasporta bl-ilma: in-numru tal-polza tat-tagħbija għall-esportazzjoni jew l-importazzjoni huwa indikat; jekk hemm polza tat-tagħbija interna, in-numru tal-polza tat-tagħbija għall-esportazzjoni jew l-importazzjoni huwa indikat + "*" + in-numru tal-polza tat-tagħbija interna.
  2. Meta ttrasporta bit-triq: qabel l-introduzzjoni tas-sistema ta 'regolazzjoni tal-poloz tat-triq għat-trasport bit-triq ma timtelax; wara l-introduzzjoni tas-sistema ta 'regolazzjoni ta' waybills għat-trasport bit-triq, in-numru tal-waybill ġenerali għall-esportazzjoni jew l-importazzjoni huwa indikat.
  3. Meta ttrasporta bil-ferrovija: in-numru tal-polza tat-tagħbija huwa indikat.
  4. Għat-trasport bl-ajru: indika n-numru tal-polza ġenerali tat-tagħbija + "_" + numru tal-polza tat-tagħbija; fin-nuqqas ta 'polza tat-tagħbija, in-numru tal-polza ġenerali tat-tagħbija huwa indikat.
  5. Meta ttrasporta bil-posta: in-numru tal-fattura tal-pakkett postali huwa indikat.
 2. Rekwiżiti għall-mili tad-dikjarazzjoni doganali għall-moviment tal-merkanzija bejn id-dwana (transitu doganali):
  1. Importa:
   1. fil-każ ta 'trasport bl-ilma: fil-każ ta' trasport dirett jew trasport bi trasbord intermedju, in-numru tal-polza tat-tagħbija huwa indikat; mhux mimlija matul id-dikjarazzjoni preliminari;
   2. għat-trasport bil-ferrovija: għat-trasport dirett jew trasport bi trasbord intermedju, in-numru tal-kont tal-ferrovija huwa indikat; mhux mimlija matul id-dikjarazzjoni preliminari;
   3. għat-trasport bl-ajru: għat-trasport dirett jew trasport bi trasbord intermedju, in-numru tan-nota tal-konsenja ġenerali + "_" + in-numru tal-polza tat-tagħbija huwa indikat; mhux mimlija matul id-dikjarazzjoni preliminari;
   4. meta ttrasportat b'metodu ieħor: mhux mimli;
   5. meta tiċċaqlaq merkanzija bejn uffiċċji doganali bit-triq fil-provinċja ta 'Guangdong wara l-importazzjoni ta' merkanzija bil-metodi ta 'trasport ta' hawn fuq: in-numru ta 'reġistrazzjoni tal-vettura huwa indikat.
  2. Esportazzjoni:
   1. meta ttrasporta bit-trasport bl-ilma: meta ttrasporta bi trasbord intermedju, in-numru tal-polza tat-tagħbija huwa indikat; għat-trasport mingħajr trasbord intermedju, ma jimtelax; meta tiddikjara minn qabel merkanzija trasportata bejn id-dwana bit-triq fil-provinċja ta 'Guangdong, in-numru ta' reġistrazzjoni tal-vettura li ġġorr il-merkanzija huwa indikat;
   2. meta ttrasportat b'metodu ieħor: mhux mimli; meta tiddikjara minn qabel merkanzija ttrasportata bejn id-dwana bit-triq fil-provinċja ta 'Guangdong, in-numru ta' reġistrazzjoni tal-vettura li ġġorr il-merkanzija huwa indikat.
  3. Meta twettaq formalitajiet doganali bil-metodu tad-dikjarazzjoni doganali konsolidata, id-dikjarazzjoni doganali tindika d-data tal-bidu u tat-tmiem tal-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-merkanzija skont l-ispeċifikazzjoni tad-dikjarazzjoni konsolidata (4 karattri - sena, 2 karattri - xahar, 2 karattri - jum, 4 karattri - sena, 2 karattri - xahar, 2 sinjali - jum).
  4. Jekk l-importazzjoni jew l-esportazzjoni attwali tal-merkanzija ma titwettaqx, din il-kaxxa ma timtelax.

12. ĦAŻNA TA 'OĠĠETTI / 货物 存放 地点

Dan il-field jindika l-istituzzjoni jew il-post tal-ħażna tal-merkanzija wara l-importazzjoni, inkluż il-post tax-xogħol għall-kontroll doganali (maħżen temporanju), maħżen tal-għażla, post tal-ipproċessar permanenti, post tal-kwarantina, maħżen proprju tal-intrapriżi, eċċ.

13. RIĊEVITUR TAT-TMIEM / SENDER / ENDER 使用 单位 / 生产 销售 单位

 1. Meta tiddaħħal informazzjoni dwar ir-riċevitur finali, l-isem tal-konsumatur finali magħruf jew l-utent ta 'oġġetti importati fit-territorju tar-RPĊ huwa indikat, inkluż:
  1. Organizzazzjonijiet li indipendentement jimportaw oġġetti minn barra.
  2. L-organizzazzjoni li fdat l-importazzjoni ta 'oġġetti lill-intrapriża ta' importazzjoni-esportazzjoni.
 2. Meta tiddaħħal informazzjoni dwar il-kunsinnatur finali, l-isem ta 'manifattur magħruf jew bejjiegħ ta' oġġetti esportati fit-territorju tar-RPĊ huwa indikat, inkluż:
  1. Organizzazzjonijiet li indipendentement jesportaw oġġetti.
  2. L-organizzazzjoni li fdat l-esportazzjoni ta 'oġġetti lill-intrapriża ta' importazzjoni-esportazzjoni.
  3. Meta organizzazzjoni għall-bejgħ mingħajr dazju ta 'oġġetti tbiegħ oġġetti prodotti domestikament b'rifużjoni tat-taxxa għall-esportazzjoni, il-ħanut mingħajr dazju taħt il-ġestjoni ta' din l-organizzazzjoni huwa indikat.
 3. Informazzjoni dwar id-destinatarju finali / mittent ta 'oġġetti fid-dikjarazzjoni doganali għall-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta' oġġetti li huma eżentati kompletament jew parzjalment mid-dazju doganali għandhom jikkoinċidu kompletament ma 'l-informazzjoni dwar l- "applikant għall-applikazzjoni tal-benefiċċji" speċifikata fil- "Konferma tad-dwana tar-RPĊ fuq il-ġbir u eżenzjoni mid-dazji meta timporta u tesporta merkanzija "(minn hawn 'il quddiem -" Konferma tal-ġbir u eżenzjoni mid-dazju "); meta tiċċaqlaq merkanzija bejn il-post tal-kontroll marbut u territorju barrani, l-isem tal-post tal-kontroll marbut huwa indikat bħala l-aħħar riċevitur / mittent (f'ċentri tal-loġistika marbuta tal-kategorija B, l-isem tal-intrapriża fit-territorju tal-bonded ċentru tal-loġistika huwa indikat).
 4. Fiż-żoni ta 'kontroll doganali speċjali, l-intrapriża li timmaniġġja din iż-żona ("organizzazzjoni tal-ipproċessar" jew "maħżen") hija indikata bħala l-aħħar destinatarju / kunsinnatarju.
 5. Rekwiżiti għall-mili tal-kodiċi:
  1. Il-kodiċi unifikat ta ’18-il ċifra tal-affidabbiltà pubblika ta’ entità legali jew organizzazzjoni oħra huwa indikat.
  2. Jekk m'hemm l-ebda kodiċi ta 'klassifikazzjoni tal-kreditu pubbliku unifikat bi 18-il ċifra, "LE" huwa indikat.
 6. Jekk fit-territorju tar-RPĊ il-konsumatur aħħari jew l-utent ta ’oġġetti importati fir-RPĊ, jew il-manifattur jew il-bejjiegħ ta’ oġġetti esportati mir-RPĊ huwa individwu, in-numru tal-karta tal-identità, in-numru tal-passaport, in-numru tal-karta tal-identità ta ’ kompatrijott Tajwaniż jew in-numru ta 'karta ta' identità valida oħra, kif ukoll isem u kunjom għandhom jiġu indikati.

14. METODU TA 'KONTROLL / 监管 方式

Metodu ta 'kontroll - metodu ta' kontroll doganali matul l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta 'merkanzija, stabbilit fuq il-bażi tal-forma ta' operazzjonijiet ta 'esportazzjoni-importazzjoni fil-kummerċ internazzjonali, b'kont meħud tal-ġbir ta' dazji, statistika u kondizzjonijiet ta 'kontroll doganali fuq il-moviment ta 'oġġetti. Il-kodiċi tal-metodu ta ’kontroll jikkonsisti f’4 karattri, li minnhom l-ewwel tnejn huma kodiċi ta’ klassifikazzjoni allokati skont ir-rekwiżiti tal-kontroll doganali u r-regolazzjoni tal-kompjuter, u l-aħħar tnejn huma l-kodiċi tal-formola tal-operazzjoni ta ’esportazzjoni-importazzjoni, żviluppata b’kunsiderazzjoni standards internazzjonali.

F’dan il-qasam, fuq il-bażi tal-kondizzjonijiet attwali tat-transazzjoni tal-kummerċ barrani, l-isem imqassar tal-metodu ta ’kontroll u l-kodiċi tiegħu, magħżula skond it-“ Tabella tal-kodiċi tal-metodi ta ’kontroll” determinati mid-dwana, huma indikati. Kodiċi wieħed biss tal-metodu ta 'kontroll jista' jiġi speċifikat f'kopja waħda tad-dikjarazzjoni doganali.

F’ċirkostanzi speċjali, ir-rekwiżiti li ġejjin japplikaw għall-mili tal-qasam fuq il-metodu ta ’kontroll meta tiġi pproċessata materja prima fornita mill-klijent:

 1. Meta timporta materja prima awżiljarja ta 'kwantità insinifikanti u ta' valur baxx (jiġifieri, materja prima awżiljarja ta 'valur baxx sa USD 5 u fi ħdan 000 tip), li għaliha ma tintużax il- "Gwida għall-Kummerċ tan-Nollijiet", "materja prima awżiljarja ta' valur ”huma indikati. Jekk tintuża l- "Linji ta 'Gwida għan-Negozjar tan-Nollijiet", huwa indikat il-metodu ta' kontroll ipprovdut mil- "Linji Gwida għan-Negozjar tan-Nollijiet".
 2. Meta tkun qed tittrasferixxi materja prima bi ħlas għall-bejgħ fit-territorju tar-RPĊ, kif ukoll meta tirreġistra l-importazzjoni bħala materja prima u materjali ta 'prodotti lesti, oġġetti difettużi, oġġetti tax-xogħol li għaddejjin għall-bejgħ fir-RPĊ, huwa indikat " trasferiment tal-materja prima trasferita għall-bejgħ lejn ir-RPĊ "jew" trasferiment għar-realizzazzjoni ta 'materja prima importata fir-RPĊ ”; meta jiġu ttrasferiti prodotti lesti ta 'pproċessar ta' materja prima fornita mill-klijent fil-kategorija ta 'oġġetti importati b'eżenzjoni sħiħa jew parzjali mid-dazji doganali fuq il-bażi ta' "Konferma tal-ġbir u eżenzjoni mid-dazji", id-dikjarazzjonijiet ta 'esportazzjoni u importazzjoni jimtlew: dikjarazzjoni ta 'esportazzjoni tindika "eżenzjoni sħiħa jew parzjali mid-dazji fuq oġġetti lesti mill-materja prima fornita" jew "eżenzjoni sħiħa jew parzjali mid-dazju fuq prodotti lesti minn materja prima importata", il-metodu skond il-metodu attwali ta' kontroll huwa indikat f ' id-dikjarazzjoni tal-importazzjoni.
 3. Fil-każ ta ’ritorn ta’ importazzjoni (importazzjoni) jew riesportazzjoni (esportazzjoni) minħabba inċident ta ’prodotti lesti waqt l-esportazzjoni ta’ prodotti ta ’proċessar ta’ materja prima fornita mill-klijent, huwa indikat “ritorn / skambju ta’ prodotti lesti minn materja prima pprovduta materjali "jew" ritorn / skambju ta 'prodotti lesti minn materja prima importata "; fil-każ ta 'ritorn ta' esportazzjoni (esportazzjoni) jew importazzjoni mill-ġdid (importazzjoni) ta 'materja prima u partijiet b'konnessjoni mas-sostituzzjoni meta timporta materja prima għall-ipproċessar, huwa indikat "ritorn / skambju ta' materja prima jew partijiet ipprovduti" jew "ritorn / skambju ta 'materja prima jew partijiet importati "; għar-ritorn għall-esportazzjoni (esportazzjoni) tal-fdalijiet tal-materja prima u partijiet, skart li jirriżulta fil-proċess tal-ipproċessar, kif ukoll għar-ritorn għall-esportazzjoni (esportazzjoni) ta 'materja prima importata qabel u partijiet għal raġunijiet relatati mal-kwalità, speċifikazzjoni u raġunijiet oħra mingħajr ma timporta oġġetti simili fi ħdan il-qafas tal-iskambju, huwa indikat "esportazzjoni ta 'materja prima u partijiet ipprovduti", "tneħħija ta' skart minn materja prima pprovduta", "esportazzjoni ta 'materja prima u partijiet importati", "tneħħija ta' skart minn importati materja prima. "
 4. Meta tittrasferixxi skart u prodotti sekondarji mill-ipproċessar ta ’materja prima fornita mill-klijent għall-bejgħ fir-RPĊ, timtela dikjarazzjoni ta’ importazzjoni, li tindika “trasferiment ta’ skart mill-materja prima fornita għall-bejgħ lejn ir-RPĊ ”jew“ trasferiment ta ’ skart minn materja prima importata għall-bejgħ fir-RPĊ ”.
 5. Meta trasferita minn intrapriża lejn il-qerda merkanzija bi ħlas mingħajr ma tiġġenera dħul, allura jekk dawn l-oġġetti huma materja prima, partijiet jew oġġetti difettużi, hija indikata "qerda ta 'materja prima u partijiet", jekk dawn l-oġġetti huma skart jew prodotti sekondarji, hija indikata "qerda ta' skart". Meta l-intrapriża tittrasferixxi oġġetti ta 'taxxa għall-qerda bl-irċevuta ta' dħul, huwa indikat "trasferiment ta 'skart mill-materja prima fornita għall-bejgħ fir-RPĊ" jew "trasferiment ta' skart mill-materja prima trasferita għall-bejgħ fir-RPĊ".
 6. Meta organizzazzjoni għall-bejgħ bla dazju ta 'oġġetti tbiegħ oġġetti ta' produzzjoni domestika b'rifużjoni tat-taxxa għall-esportazzjoni, "oħra" hija indikata.

15. NATURA TAL-ĠBIR U EŻENZJONI MINN DAZJU / 征免 性质

F'dan il-qasam, ibbażat fuq kundizzjonijiet attwali, indika l-isem imqassar tal-karatteristika tal-ġbir u eżenzjoni mid-dazji doganali u l-kodiċi tagħha, magħżula skond it- "Tabella tal-kodiċijiet tan-natura tal-ġbir u eżenzjoni mid-dazji" determinata mid-dwana; jekk hemm "Konferma tal-ġbir u eżenzjoni mid-dazji" maħruġa mid-dwana, in-natura tal-ġbir u l-eżenzjoni mid-dazji, previsti minn din il-konferma, huma indikati. F'kopja waħda tad-dikjarazzjoni doganali, tip wieħed biss ta 'karatteristiċi ta' ġbir u eżenzjoni mid-dazji doganali jistgħu jiġu indikati.

Meta timla dikjarazzjoni doganali fi ħdan il-qafas tal-kummerċ tal-pedaġġ, l-abbrevjazzjoni tal-isem tal-karatteristika tal-ġbir u l-eżenzjoni mid-dazji doganali u l-kodiċi tagħha previsti fil- "Linji Gwida għall-kummerċ tal-pedaġġ" maħruġa mid-dwana huma indikati. F'ċirkostanzi speċjali, japplikaw ir-rekwiżiti tal-mili li ġejjin:

 1. Meta tiġi ttrasferita merkanzija tan-negozju għall-bejgħ fir-RPĊ, hija indikata dejta dwar iċ-ċirkostanzi attwali (pereżempju, il-ġbir ta 'dazji bil-mod tas-soltu, merkanzija għal attivitajiet xjentifiċi u edukattivi, regoli oħra stipulati bil-liġi, eċċ.).
 2. Fil-każ ta 'ritorn ta' esportazzjoni (esportazzjoni) ta 'materja prima u partijiet, ritorn ta' importazzjoni (importazzjoni) ta 'prodotti lesti, "regoli oħra stipulati bil-liġi" huma indikati.
 3. Meta tittrasferixxi merkanzija fi ħdan il-qafas tal-kummerċ tan-nollijiet, din ma titlestiex
 4. Meta organizzazzjoni għall-bejgħ bla dazju ta 'oġġetti tbiegħ oġġetti ta' produzzjoni domestika b'rifużjoni tat-taxxa għall-esportazzjoni, huma indikati "regoli oħra stipulati bil-liġi".

16. NUMRU TAL-LIĊENZJA / 许可证 号

Dan il-field jindika n-numru tal-liċenzja għall-importazzjoni (esportazzjoni), il-liċenzja għall-importazzjoni (esportazzjoni) ta 'oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju, il-liċenzja għall-esportazzjoni ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju (diretta), il-liċenzja għal l-esportazzjoni temporanja ta 'oġġetti tat-tessuti, il-liċenzja ta' l-esportazzjoni (fi ħdan il-kummerċ tat-taxxa għall-użu tat-triq), liċenzji ta 'l-esportazzjoni (fil-qafas tal-kummerċ żgħir fuq il-fruntiera).

Meta organizzazzjoni għall-bejgħ bla dazju ta 'oġġetti tbiegħ oġġetti ta' produzzjoni domestika b'rifużjoni tat-taxxa għall-esportazzjoni, din ma timtelax.

Numru ta 'liċenzja wieħed biss jista' jiġi indikat f'kopja waħda tad-dikjarazzjoni doganali.

17. PORT TAL-ĠARR / 启运 港

F'dan il-qasam, meta timporta (timporta) merkanzija, l-ewwel port ta 'tagħbija ta' merkanzija barra mill-pajjiż huwa indikat qabel il-wasla ta 'dawn l-oġġetti fit-territorju doganali tar-RPĊ.

Skond il-kondizzjonijiet attwali, l-isem tal-port u l-kodiċi tiegħu huma indikati skond it- "Tabella tal-kodiċi tal-portijiet" determinata mid-dwana; jekk il-port mhuwiex elenkat fit- "Tabella tal-kodiċi tal-portijiet tal-baħar", l-isem u l-kodiċi tal-istat korrispondenti għandhom jiġu indikati. Meta tkun qed tesporta merkanzija minn żona speċjali ta 'kontroll doganali jew sit ta' kontroll ta 'bonds lejn ir-RPĊ barra dawn iż-żoni, l-isem u l-kodiċi taż-żona ta' kontroll doganali speċjali korrispondenti jew sit ta 'kontroll ta' bond għandhom jiġu indikati skond it- "Tabella tal-portijiet tal-baħar"; jekk din iż-żona jew lokazzjoni mhix elenkata fit- “Tabella tal-kodiċi tal-portijiet tal-baħar”, “iż-żona ta’ kontroll speċjali mhux speċifikata ”(未列 出 的 特殊 监管 区) u l-kodiċi tagħha għandhom jiġu indikati. Jekk l-importazzjoni jew l-esportazzjoni attwali tal-merkanzija ma titwettaqx, indika "fi ħdan ir-RPĊ" (中国 境内) u l-kodiċi korrispondenti.

18. NUMRU TA 'KUNTRATT JEW FTEHIM / 合同 协议 号

Dan il-field jindika n-numru tal-kuntratt għall-esportazzjoni-importazzjoni ta 'oġġetti (inklużi ftehimiet jew ordnijiet). Fin-nuqqas ta 'transazzjoni kummerċjali, din ma titlestiex.

Meta organizzazzjoni għall-bejgħ bla dazju ta 'oġġetti tbiegħ oġġetti ta' produzzjoni domestika, li huma soġġetti għal rifużjonijiet tat-taxxa ma 'l-esportazzjoni, din il-kaxxa ma timtelax.

19. L-ISTAT (TERRITORJU) TAL-KUMMERĊ / 贸易 国 (地区)

Meta timporta merkanzija bħala riżultat ta 'transazzjoni kummerċjali, l-istat (territorju) tax-xiri ta' merkanzija huwa indikat, meta tesporta merkanzija, l-istat (territorju) tal-bejgħ ta 'merkanzija huwa indikat. Fin-nuqqas ta 'transazzjoni kummerċjali, l-istat (territorju) li għalih jappartjeni s-sid tal-proprjetà tal-merkanzija huwa indikat.

Dan il-field jindika l-isem ta 'l-istat (territorju) korrispondenti biċ-Ċiniż u l-kodiċi tiegħu, magħżul skond it- "Tabella ta' Kodiċijiet ta 'l-Istat (Territorju)" determinati mid-dwana.

20. L-ISTAT (TERRITORJU) TAD-DIPARTIMENT / L-ISTAT (TERRITORJU) TAD-DESTINAZZJONI / 启运 国 (地区) / 运抵 国 (地区)

Bħala l-istat (territorju) tat-tluq meta timporta (timporta) merkanzija, l-istat (territorju) li minnu l-merkanzija tintbagħat lir-RPĊ direttament jew bi transitu minn stat (territorju) ieħor huwa indikat, bil-kondizzjoni li f'dan l-istat l-ieħor (territorju) ) m'hemm l-ebda tranżazzjoni ta 'natura kummerċjali.

L-istat (territorju) tad-destinazzjoni għall-esportazzjoni (esportazzjoni) tal-merkanzija huwa l-istat (territorju) li lilu l-merkanzija tintbagħat mill-fruntiera doganali tar-RPĊ direttament jew bi transitu minn stat (territorju) ieħor, sakemm dan l-ieħor Stat (territorju) fir-rigward ta 'oġġetti ma jwettqu l-ebda transazzjoni kummerċjali.

Meta timporta u tesporta merkanzija permezz ta 'trasport dirett mingħajr tagħbija mill-ġdid (transitu) minn stat terz (territorju), l-istat (territorju) tat-tluq huwa l-istat (territorju) tal-port tat-tagħbija tal-merkanzija importata; l-istat (territorju) tad-destinazzjoni huwa l-istat (territorju) tal-port tad-destinazzjoni tal-merkanzija esportata.

Jekk, meta timporta u tesporta merkanzija bit-tagħbija mill-ġdid (transitu) minn stat terz (territorju) f'dan it-tielet stat (territorju), operazzjonijiet ta 'natura kummerċjali jsiru b'relazzjoni mal-merkanzija, allura l-istat (territorju) ta' transitu huwa l-istat (territorju) tat-tluq jew tad-destinazzjoni.

Dan il-field jindika l-isem biċ-Ċiniż u l-kodiċi tal-istat (territorju) tat-tluq jew tad-destinazzjoni, magħżul skont it- "Tabella tal-kodiċijiet tal-istat (territorju)" determinati mid-dwana.

Jekk m'hemm l-ebda importazzjoni jew esportazzjoni attwali ta 'oġġetti, "Ċina" (中国) u l-kodiċi korrispondenti huma indikati.

21. PORT TA 'TRANSITU U DESTINAZZJONI PORT / 经 停 港 / 指 运 港

L-aħħar port tat-tagħbija ta 'merkanzija barra mill-pajjiż qabel il-wasla ta' dawn l-oġġetti fit-territorju doganali tar-RPĊ huwa indikat bħala l-port ta 'transitu għall-importazzjoni (importazzjoni) ta' merkanzija.

Il-port tad-destinazzjoni finali barra l-pajjiż meta tittrasporta merkanzija huwa indikat bħala l-port tad-destinazzjoni meta tesporta (tesporta) merkanzija; jekk il-port tad-destinazzjoni finali mhux magħruf minn qabel, il-port tad-destinazzjoni maħsub huwa indikat.

Skond il-kondizzjonijiet attwali, l-isem tal-port u l-kodiċi tiegħu huma indikati skond it- "Tabella tal-kodiċi tal-portijiet" determinata mid-dwana; jekk l-isem jew il-kodiċi għall-port ta ’transitu jew port ta’ destinazzjoni ma jidhrux fit- “Tabella tal-Kodiċijiet tal-Port tal-Baħar”, l-isem u l-kodiċi tal-Istat ikkonċernat jistgħu jiġu indikati.

Jekk l-importazzjoni jew l-esportazzjoni attwali tal-merkanzija ma titwettaqx, indika "fi ħdan ir-RPĊ" (中国 境内) u l-kodiċi korrispondenti.

22. PUNT TA 'DĦUL U ĦRUĠ / 入境 口岸 / 离境 口岸

Bħala l-punt tad-dħul għall-importazzjoni (importazzjoni) ta 'oġġetti, l-isem biċ-Ċiniż u l-kodiċi tal-ewwel punt ta' kontroll fir-RPĊ, fejn il-vettura tasal minn barra, huma indikati;

 • għat-trasport transkonfinali multimodali, l-isem biċ-Ċiniż u l-kodiċi tal-punt ta ’kontroll fir-RPĊ, li fih ittrasportat bit-trasport multimodali prodott fl-aħħar jibqa 'fit-territorju tal-pajjiż;
 • waqt it-tranżitu tal-merkanzija, l-isem biċ-Ċiniż u l-kodiċi tal-ewwel punt ta 'kontroll meta l-merkanzija tidħol fir-RPĊ huma indikati;
 • meta timporta merkanzija minn żona speċjali ta 'kontroll doganali jew post ta' kontroll tal-bonds, l-isem biċ-Ċiniż u l-kodiċi taż-żona speċjali tal-kontroll doganali jew il-post tal-kontroll tal-bonds huma indikati;
 • f'każijiet oħra, fejn l-importazzjoni jew l-esportazzjoni attwali tal-merkanzija ma titwettaqx, l-isem tal-belt li fiha tinsab il-merkanzija u l-kodiċi tagħha huma indikati.

Bħala l-punt tal-ħruġ, l-isem biċ-Ċiniż u l-kodiċi tal-ewwel punt ta ’kontroll qabel ma titlaq mir-RPĊ tal-vettura li ġġorr l-oġġetti esportati huma indikati;

 • għat-trasport transkonfinali multimodali, l-isem biċ-Ċiniż u l-kodiċi tal-punt ta ’kontroll fir-RPĊ, li fih l-oġġetti ttrasportati bl-użu ta’ trasport multimodali jħallu l-pajjiż għall-ewwel darba, huma indikati;
 • meta l-merkanzija tkun fi transitu, l-isem biċ-Ċiniż u l-kodiċi tal-ewwel punt ta ’kontroll meta jkunu qed jesportaw merkanzija barra l-pajjiż huma indikati;
 • meta tkun qed tesporta oġġetti barra mill-pajjiż minn żona speċjali ta 'kontroll doganali jew post ta' kontroll tal-bonds, l-isem biċ-Ċiniż u l-kodiċi taż-żona speċjali ta 'kontroll doganali jew post ta' kontroll marbut huma indikati;
 • f'każijiet oħra, fejn l-importazzjoni jew l-esportazzjoni attwali tal-merkanzija ma titwettaqx, l-isem tal-belt li fiha tinsab il-merkanzija u l-kodiċi tagħha huma indikati.

It-tipi ta ’punti ta’ dħul u punti ta ’ħruġ jinkludu portijiet tal-baħar, marini, ajruporti, terminals tat-trasport tal-merkanzija ta’ ajruporti, punti ta ’kontroll fuq il-fruntiera, stazzjonijiet tal-ferrovija, punti ta’ tagħbija u ħatt għal vetturi, postijiet ta ’spezzjoni ta’ karozzi, portijiet ta ’l-art, żoni speċjali ta’ kontroll doganali li jinsabu fuq il-punt ta 'kontroll tat-territorju, eċċ. Dan il-qasam jindika l-isem tal-punt ta' kontroll Ċiniż u l-kodiċi tiegħu, magħżula skond it- "Tabella tal-kodiċi ta 'punt ta' kontroll" determinata mid-dwana.

23. TIP TA 'PAKKETT / 包装 种类

It-tipi ta 'imballaġġ indikati meta timporta jew tesporta oġġetti jinkludu imballaġġ għat-trasport (imballaġġ tat-trasport) u tipi oħra ta' imballaġġ. Dan il-field jindika t-tip ta 'imballaġġ u l-kodiċi tiegħu magħżula skond it- "Tabella ta' kodiċi għal tipi ta 'imballaġġ" determinata mid-dwana.

Imballaġġ għall-ġarr bil-baħar - imballaġġ ipprovdut mill-polza tat-tagħbija għal biċċa waħda tal-merkanzija; tipi oħra ta ’imballaġġ jinkludu diversi tipi ta’ imballaġġ (kontenituri) ta ’oġġetti, kif ukoll materjali għal sottostrat li joriġina mill-pjanti, eċċ.

24. NUMRU TA 'SEDILI / 件 数

Dan il-field jindika n-numru ta 'oġġetti ta' oġġetti importati jew esportati fil-pakkett (bin-numru ta 'pakketti ta' oġġetti trasportati). F'ċirkostanzi speċjali, japplikaw ir-regoli tal-mili li ġejjin:

 1. Jekk fid-dikjarazzjoni tal-merkanzija n-numru ta 'biċċiet huwa determinat f'kontenituri, in-numru ta' kontejners għandu jkun indikat.
 2. Jekk in-numru ta 'biċċiet huwa speċifikat f'pallets fid-dikjarazzjoni tal-merkanzija, in-numru ta' pallets huwa indikat.

Dan il-field ma jistax ikun żero; għal oġġetti mingħajr imballaġġ, huwa indikat "1".

25. PIŻ GROSS (KG) / 毛重 (千克)

Il-piż totali ta 'oġġetti importati jew esportati huwa indikat, inkluż l-imballaġġ tagħhom (kontenitur). Unità tal-kejl - 1 kg; jekk il-piż huwa inqas minn 1 kg, dan il-field għandu jindika "1".

26. PIŻ NET (KG) / 净重 (千克)

Il-piż huwa indikatgross oġġetti importati jew esportati, imnaqqsa bil-piż tal-imballaġġ ta 'barra, jiġifieri, il-piż attwali tal-merkanzija. Unità tal-kejl - 1 kg; jekk il-piż huwa inqas minn 1 kg, dan il-field għandu jindika "1".

27. TERMINI TA 'KONSENJA / 成交 方式

Ibbażat fuq it-termini tat-tranżazzjoni attwali fuq il-prezz ta 'oġġetti importati jew esportati, huma indikati t-termini tal-kunsinna (metodu tat-transazzjoni), magħżula skond it- "Tabella tal-kodiċi għat-termini tal-kunsinna" determinata mid-dwana. Jekk l-importazzjoni attwali jew l-esportazzjoni tal-merkanzija ma titwettaqx, l-importazzjoni tindika CIF, meta tesporta FOB.

28. SPEJJEŻ TA 'ĠARR / 运费

Meta timporta (timporta) merkanzija, l-ispejjeż tat-trasport tal-merkanzija (merkanzija) qabel il-ħatt fil-post tad-dħul fit-territorju tar-RPĊ; meta tesporta (tesporta) merkanzija, l-ispejjeż tat-trasport huma indikati wara t-tagħbija fil-post ta 'esportazzjoni ta' merkanzija mit-territorju tar-RPĊ.

L-ispejjeż tat-trasport jistgħu jiġu indikati b'wieħed minn tliet modi (merkanzija għal kull unità, merkanzija totali jew rata tal-merkanzija) b'marka korrispondenti (sinjal "1" tfisser ir-rata tal-merkanzija, "2" - merkanzija għal kull unità, li hija tunnellata waħda ta 'merkanzija, "3" - l-ammont totali ta 'merkanzija), kif ukoll billi ddaħħal il-kodiċi tal-munita xieraq, magħżul skond it- "Tabella tal-Kodiċi tal-Munita" determinata mid-dwana.

Meta organizzazzjoni għall-bejgħ bla dazju ta 'oġġetti tbiegħ oġġetti ta' produzzjoni domestika, li huma soġġetti għal rifużjonijiet tat-taxxa ma 'l-esportazzjoni, din il-kaxxa ma timtelax.

29. SPEJJEŻ TA 'ASSIGURAZZJONI / 保费

Meta timporta (timporta) merkanzija, l-ammont ta 'spejjeż ta' assigurazzjoni qabel il-ħatt fil-post tad-dħul fir-RPĊ huwa indikat; meta tkun qed tesporta (tesporta) merkanzija, l-ispejjeż tal-assigurazzjoni wara t-tagħbija fil-post tal-esportazzjoni tal-merkanzija mit-territorju tar-RPĊ huma indikati.

L-ispejjeż ta ’l-assigurazzjoni jistgħu jiġu indikati b’wieħed minn żewġ modi (l-ispejjeż totali ta’ l-assigurazzjoni jew ir-rata ta ’l-ispejjeż ta’ l-assigurazzjoni) b'marka korrispondenti (sinjal "1" tfisser ir-rata ta 'l-ispejjeż ta' l-assigurazzjoni, "3" - ammont totali ta 'l-ispejjeż ta' l-assigurazzjoni), u billi ddaħħal l- kodiċi tal-munita xieraq, magħżul skond it- “Tabella tal-Kodiċi tal-Munita” determinata mid-dwana.

Meta organizzazzjoni għall-bejgħ bla dazju ta 'oġġetti tbiegħ oġġetti ta' produzzjoni domestika, li huma soġġetti għal rifużjonijiet tat-taxxa ma 'l-esportazzjoni, din il-kaxxa ma timtelax.

30. SPEJJEŻ OĦRA / 杂费

Dan il-field jindika spejjeż flimkien mal-prezz tal-merkanzija taħt it-transazzjoni, li, fuq il-bażi tan-normi rilevanti tar-Regolament tar-RPĊ "Dazji doganali għall-esportazzjoni u l-importazzjoni", għandhom jiġu nklużi fid-dwana sħiħa ispiża jew imnaqqsa mill-valur doganali totali. Spejjeż oħra jistgħu jiġu indikati b'wieħed minn żewġ modi (l-ammont totali ta 'spejjeż mixxellanji jew ir-rata ta' spejjeż mixxellanji) bl-introduzzjoni ta 'marka korrispondenti (sinjal "1" tfisser ir-rata ta' spejjeż mixxellanji, "3" - l-ammont totali ta 'spejjeż oħra), kif ukoll billi ddaħħal il-kodiċi tal-munita xieraq, magħżul skond it- "Tabella tal-Kodiċi tal-Munita" determinata mid-dwana.

Spejjeż oħra li għandhom jiġu nklużi fil-valur doganali sħiħ huma indikati bħala numru pożittiv jew b'rata pożittiva; spejjeż oħra li għandhom jitnaqqsu mill-valur doganali sħiħ huma indikati bħala numru negattiv jew b'rata negattiva.

Meta organizzazzjoni għall-bejgħ bla dazju ta 'oġġetti tbiegħ oġġetti ta' produzzjoni domestika, li huma soġġetti għal rifużjonijiet tat-taxxa ma 'l-esportazzjoni, din il-kaxxa ma timtelax.

31. TIPI U NUMRI TA 'DOKUMENTI TA' AKKumpanjament / 随附 单证 及 编号

Dan il-field jindika l-kodiċi ta 'permessi oħra għall-esportazzjoni u l-importazzjoni, dokumenti għall-kontroll doganali (minbarra dawk previsti fil-klawsola 16 ta' dawn ir-regoli) u d-dokumenti li jakkumpanjawhom, magħżula skond it- "Tabella tal-kodiċijiet tad-dokumenti għall-kontroll doganali" u "Tabella tal-kodiċi għad-dokumenti li jakkumpanjaw", determinata mid-dwana, kif ukoll in-numri tagħhom.

Dan il-field huwa maqsum f'żewġ kolonni: il-kodiċi tad-dokument li jakkumpanja (随附 单证 代码) u n-numru tad-dokument li jakkumpanja (随附 单证 编号). Il-kolonna "kodiċi tad-dokument li jakkumpanja" tindika l-kodiċi tad-dokument, magħżul skond it- "Tabella tal-kodiċi tad-dokumenti għall-kontroll doganali" u "Tabella tal-kodiċi għad-dokumenti li jakkumpanjaw" determinata mid-dwana. Il-kolonna "numru tad-dokument li jakkumpanja" tindika n-numru tad-dokument li jakkumpanja.

 1. Meta tissottometti dikjarazzjoni doganali għall-ħlas ta 'dazji doganali b'konnessjoni mal-bejgħ ta' oġġetti tal-kummerċ ta 'pedaġġ fir-RPĊ (ħlief għal każijiet ta' użu tas-sistema ta 'regolazzjoni tal-kummerċ ta' pedaġġ Golden Gate II), is-sinjal "c", Il-kolonna" numru tad-dokument li jakkumpanja "tindika n-numru tal-att tal-ġbir tad-dazji b'rabta mat-trasferiment ta 'oġġetti għall-bejgħ fir-RPĊ, approvat u approvat mid-dwana.
 2. Jekk, meta timporta jew tesporta merkanzija fil-qafas ta ’kummerċ ordinarju, l-applikazzjoni ta’ rata preferenzjali kuntrattwali (konvenzjonali) jew speċjali ta ’dazju doganali (minn hawn’ il quddiem kollettivament - ir-rata preferenzjali) hija possibbli biss fuq il-bażi taċ-ċertifikat ta ’oriġini (a forma ta 'regolament mingħajr il-possibbiltà li jiġi ddikjarat il-pajjiż ta' l-oriġini), fil-kolonna "kodiċi tad-dokument li jakkumpanja" Indika s-sinjal "Y", fil-kolonna "numru tad-dokument li jakkumpanja" indika "(kodiċi tal-ftehim kummerċjali)" + "numru taċ-ċertifikat ta 'oriġini". Jekk l-applikazzjoni ta ’rata preferenzjali ta’ dazju doganali hija permessa fuq il-bażi ta ’ċertifikat ta’ oriġini jew dikjarazzjoni ta ’pajjiż ta’ oriġini (formola regolatorja bil-possibbiltà ta ’dikjarazzjoni ta’ pajjiż ta ’oriġini), is-sinjal“ Y ” hija indikata fil-kolonna “kodiċi tad-dokument li jakkumpanja”, il-kolonna “numru tad-dokument li jakkumpanja” tindika “(ftehim tal-kodiċi tal-kummerċ)" + sinjal "C" (meta tapplika fuq il-bażi ta 'ċertifikat ta' oriġini) iffirma "D" (meta tapplika fuq il-bażi ta 'dikjarazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini) + "numru taċ-ċertifikat tal-oriġini (jew numru tas-serje tad-dikjarazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini)". Kopja waħda tad-dikjarazzjoni doganali tikkorrispondi għal ċertifikat wieħed ta 'oriġini jew dikjarazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini. Il-kodiċi li ġejjin jintużaw għal ftehimiet kummerċjali:
  • "01" - Ftehim APEC;
  • "02" - Ftehim dwar iż-Żona ta 'Kummerċ Ħieles PRC-ASEAN;
  • "03" - Ftehim bejn iċ-Ċina u Hong Kong SAR dwar sħubija ekonomika mill-qrib (CEPA-Hong Kong);
  • "04" - Ftehim tar-RPĊ u l-Makaw SAR dwar sħubija ekonomika mill-qrib (CEPA-Makaw);
  • "06" - miżuri biex jiġi applikat dazju doganali żero għal prodotti agrikoli mit-Tajwan;
  • "07" - Ftehim dwar żona ta 'kummerċ ħieles bejn iċ-Ċina u l-Pakistan;
  • "08" - Ftehim dwar iż-Żona ta 'Kummerċ Ħieles tar-RPĊ-Ċili;
  • "10" - Ftehim dwar iż-żona ta 'kummerċ ħieles tar-RPĊ-New Zealand;
  • "11" - Ftehim dwar żona ta 'kummerċ ħieles bejn iċ-Ċina u Singapor;
  • "12" - Ftehim dwar iż-żona ta 'kummerċ ħieles tar-RPĊ-Perù;
  • "13" - preferenzjali speċjali sistema tad-dwana fir-rigward tal-istati l-inqas żviluppati;
  • "14" - Ftehim Qafas dwar Kooperazzjoni Ekonomika bejn ix-xtut tal-Istrett tat-Tajwan (ECFA);
  • "15" - Ftehim dwar żona ta 'kummerċ ħieles RPĊ-Kosta Rika;
  • "16" - Ftehim dwar żona ta 'kummerċ ħieles bejn iċ-Ċina u l-Islanda;
  • "17" - Ftehim dwar żona ta 'kummerċ ħieles bejn iċ-Ċina u l-Isvizzera;
  • "18" - Ftehim dwar żona ta 'kummerċ ħieles bejn iċ-Ċina u l-Awstralja;
  • "19" - Ftehim dwar żona ta 'kummerċ ħieles bejn ir-RPĊ u r-Repubblika tal-Korea;
  • "20" - Ftehim dwar żona ta 'kummerċ ħieles bejn iċ-Ċina u l-Ġeorġja.

Meta tapplika għal rata ta ’dazju doganali preferenzjali għal oġġetti mibjugħa f’żona speċjali ta’ kontroll doganali jew post ta ’kontroll tal-bonds, meta dawn l-oġġetti jiġu mċaqalqa lejn żona speċjali ta’ kontroll doganali (jew post ta ’kontroll tal-bonds) jew minn żona speċjali ta’ kontroll doganali (jew post ta ’kontroll tal-bond), kif ukoll meta jinbiegħ f’dawn iż-żoni (postijiet), informazzjoni dwar id-dokumenti li jakkumpanjaw fid-dikjarazzjoni doganali għal merkanzija taħt ftehim kummerċjali hija indikata skond ir-rekwiżiti ta’ hawn fuq applikabbli fil-kummerċ ordinarju, jekk tinġarr kontabilità elettronika permezz tas-sistema ta 'skambju ta' dejta elettronika dwar il-post tal-oriġini tal-merkanzija; jekk m'hemm l-ebda kontabilità elettronika fir-rigward tad-dejta tad-dikjarazzjoni doganali għal merkanzija taħt il-ftehim kummerċjali, allura fil-kolonna "kodiċi tad-dokument li jakkumpanja" indika s-sinjal "Y", fil-kolonna "numru tad-dokument li jakkumpanja" indika "(kodiċi tal-ftehim kummerċjali)" + "numru ta 'reġistrazzjoni tad-dokument li jikkonferma l-post tal-oriġini".

In-numru tar-reġistrazzjoni tad-dokument li jikkonferma l-post tal-oriġini huwa numru assenjat awtomatikament mis-sistema wara li l-ispeditur (id-destinatarju) jew ir-rappreżentant tiegħu (id-dikjarant) jidħlu fis-sistema ta ’informazzjoni elettronika dwar id-dokument li jikkonferma l-post tal-oriġini tal-oġġetti importati jew esportati.

Meta l-materja prima tiġi esportata lejn it-territorju ta ’Hong Kong SAR jew Macau SAR għall-produzzjoni ta’ oġġetti taħt il-ftehimiet CEPA-Hong Kong jew CEPA-Macau, l-informazzjoni fid-dikjarazzjoni hija indikata skond ir-rekwiżiti applikabbli fil-qafas ta ’ordinarji. kummerċ; in-numru ta ’reġistrazzjoni korrispondenti assenjat lill-manifattur tas-SAR ta’ Ħong Kong jew tal-Makaw SAR wara r-reġistrazzjoni mad-Dipartiment tal-Kummerċ u l-Industrija tas-SAR ta ’Ħong Kong jew l-Uffiċċju Ekonomiku tal-Makaw SAR, rispettivament, huwa indikat fil-kaxxa“ reġistrazzjoni relatata ”(关联 备案).

It- "Tabella ta 'Konformità tad-Dokument" (单证 对应 关系 表) tindika l-korrispondenza tan-numri tas-serje tal-merkanzija fid-dikjarazzjoni doganali u ċ-ċertifikat tal-oriġini (dikjarazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini). In-numri tas-serje tal-merkanzija fid-dikjarazzjoni doganali għandu jkun fihom in-numri tas-serje korrispondenti tal-merkanzija fiċ-ċertifikat tal-oriġini (dikjarazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini); is-sekwenza ta 'dawn in-numri mhix meħtieġa. Jekk, meta timporta (timporta) kunsinna waħda ta 'merkanzija skond dikjarazzjoni doganali waħda, uħud minnhom mhumiex soġġetti għar-rata preferenzjali ta' dazju doganali, allura n-numri tas-serje ta 'dawn l-oġġetti jistgħu ma jkunux indikati fit- "Tabella ta' Konformità tad-Dokument". 3)

 1. Meta timporta (timporta) oġġetti ta 'valur insinifikanti b'eżenzjoni mill-għoti ta' ċertifikat ta 'oriġini taħt ftehim kummerċjali, is-sinjal "Y" huwa indikat fil-kolonna "kodiċi tad-dokument li jakkumpanja", "(kodiċi tal-ftehim kummerċjali)" + "XJE00000 ”Fil-kolonna“ numru tad-dokument li jakkumpanja ”.Data dwar merkanzija fit-" Tabella ta 'Konformità tad-Dokument "għall-applikazzjoni tar-rata preferenzjali ta' dazju doganali hija indikata fuq il-bażi ta 'dejta attwali; in-numri indikati fid-dokumenti li jakkumpanjaw iridu jkunu l-istess man-numri fid-dikjarazzjoni doganali għall-applikazzjoni tal-preferenzi.

32. IMMARKAR U NOTI / 标记 唛 码 及 备注

Ir-rekwiżiti tal-mili li ġejjin japplikaw:

 1. Għall-immarkar, jintużaw karattri alfabetiċi u numeriċi, li ma jinkludux stampi grafiċi; fin-nuqqas ta 'mmarkar, huwa indikat "N / M".
 2. Jekk intrapriża b'parteċipazzjoni barranija tagħti struzzjonijiet lil intrapriża ta 'importazzjoni-esportazzjoni biex timporta tagħmir u oġġetti għall-investiment (ħlas ta' kapital awtorizzat), l-isem ta 'l-intrapriża ta' importazzjoni-esportazzjoni huwa indikat.
 3. Jekk in-numru ta ’reġistrazzjoni huwa relatat mad-dikjarazzjoni doganali u fl-istess ħin għandu jkun indikat skond ir-rekwiżiti ta’ l-awtoritajiet regolatorji, dan in-numru huwa indikat fil-qasam “reġistrazzjoni interrelatata” (关联 备案) meta tiġi ppreżentata d-dikjarazzjoni doganali bl-użu elettroniku dejta.
 4. Meta tbigħ merkanzija bejn territorji ta ’bonds, tittrasferixxi merkanzija tan-nollijiet għall-mod ta’ esportazzjoni jew importazzjoni, kif ukoll tbigħ merkanzija lir-RPĊ fuq il-bażi tal- "Konferma tal-ġbir u eżenzjoni mid-dazju", in-numru ta ’reġistrazzjoni korrispondenti huwa indikat fil- reġistrazzjoni "field (关联 备案).

  Meta tittrasferixxi merkanzija b'eżenzjoni sħiħa jew parzjali mid-dazji doganali għar-reġim ta 'importazzjoni (importazzjoni), fil-qasam "reġistrazzjoni relatata" (关联 备案), in-numru tal- "Ittra tad-dwana tar-RPĊ dwar it-trasferiment ta' oġġetti importati li huma kompletament jew eżenti parzjalment mid-dazju "operazzjonijiet biex tittrasferixxi merkanzija b'eżenzjoni sħiħa jew parzjali mid-dazji doganali għar-reġim ta 'importazzjoni.

  Meta tittrasferixxi merkanzija b'eżenzjoni sħiħa jew parzjali mid-dazji doganali għall-mod ta 'esportazzjoni (esportazzjoni), fil-qasam "reġistrazzjoni relatata" (关联 备案), in-numru tal- "Konferma tal-ġbir u eżenzjoni mid-dazju" indikat fil-qasam "reġistrazzjoni numru "tad-dikjarazzjoni doganali ma 'l-importazzjoni (importazzjoni) ta' dawn l-oġġetti. erbgħa)

 5. Jekk in-numru tad-dikjarazzjoni doganali huwa relatat ma 'din id-dikjarazzjoni u fl-istess ħin għandu jkun indikat skond ir-rekwiżiti ta' l-awtoritajiet regolatorji, dan in-numru huwa indikat fil-qasam "dikjarazzjoni doganali" (关联 报关 单) meta tissottometti d-dwana dikjarazzjoni bl-użu ta ’dejta elettronika.
 6. Meta tbigħ merkanzija bejn territorji ta 'bonds, tittrasferixxi merkanzija tan-nollijiet, l-ewwel trid tfassal dikjarazzjoni għall-importazzjoni ta' merkanzija, u mbagħad indika n-numru ta 'reġistrazzjoni doganali għall-importazzjoni fil-kamp tad- "dikjarazzjoni doganali" (关联 报关单) tad-dikjarazzjoni doganali għall-esportazzjoni ta ’dawn l-oġġetti.

  Meta tirreġistra trasport dirett bir-ritorn ta 'oġġetti importati qabel, l-ewwel trid tfassal dikjarazzjoni għall-esportazzjoni ta' merkanzija, imbagħad imla dikjarazzjoni għall-importazzjoni ta 'dawn l-oġġetti u indika n-numru tad-dikjarazzjoni doganali għall-esportazzjoni ta' merkanzija fil- " dikjarazzjoni doganali "(关联 报关单) qasam tad-dikjarazzjoni doganali għall-importazzjoni ta 'dawn l-oġġetti.

  Meta tittrasferixxi merkanzija b'eżenzjoni sħiħa jew parzjali mid-dazji doganali għall-mod ta 'esportazzjoni (esportazzjoni), l-ewwel trid timla dikjarazzjoni għall-importazzjoni ta' merkanzija, u mbagħad indika n-numru tad-dikjarazzjoni doganali għall-importazzjoni ta 'merkanzija fid- "dikjarazzjoni doganali "(关联 报关单) qasam tad-dikjarazzjoni doganali għall-esportazzjoni ta 'oġġetti tad-dejta.

 7. Meta tirreġistra trasport dirett bir-ritorn ta 'oġġetti importati qabel, is-simboli " ". Meta tirreġistra trasport dirett bir-ritorn ta 'skart solidu, indika "Skart solidu; Forma ta 'trasport dirett bir-ritorn Nru XX / Avviż tal-preskrizzjoni tat-trasport dirett bir-ritorn Nru XX ".
 8. Meta timporta u tesporta oġġetti lejn / mill-post tal-kontroll tal-bond, fil-qasam “post ta’ bond / kontroll speċjali ”(保 税 / 监 管 场 所), in-numru tal-post korrispondenti ta’ kontroll tal-bond huwa indikat (għal bond ċentru tal-loġistika tal-kategorija B, il-kodiċi tar-reġjun huwa indikat fit-territorju tar-RPĊ), b’mod partikolari, meta tbiegħ oġġetti bejn il-postijiet tal-kontroll tal-bonds, dan il-qasam jindika l-kodiċi tal-post tal-kontroll tal-bonds tar-riċevitur.
 9. Meta tiġi ttrasferita merkanzija kummerċjali għall-qerda (rimi) tan-nollijiet, in-numru tal-formola tad-dikjarazzjoni doganali dwar ir-rimi tal-merkanzija kummerċjali għan-nollijiet huwa indikat.
 10. Jekk il-metodu ta 'kontroll huwa "importazzjoni / esportazzjoni temporanja ta' oġġetti" (kodiċi 2600) jew "esibiti" (kodiċi 2700), japplikaw ir-rekwiżiti ta 'mili li ġejjin:
  1. Għal oġġetti elenkati fil-parti 1 ta 'l-artikolu 3 tar- "Regoli tad-dwana tar-RPĊ dwar ir-regolamentazzjoni ta' importazzjoni u esportazzjoni temporanja ta 'oġġetti" (Ordni ta' l-Amministrazzjoni Ġenerali Doganali tar-RPĊ Nru 233; minn hawn 'il quddiem - "Regolamenti"), kategorija ta 'oġġetti importati jew esportati temporanjament hija indikata, per eżempju, "importazzjoni temporanja sitta" (暂 进 六), "esportazzjoni temporanja disa '(暂 出 九).
  2. Fuq il-bażi tal-artikolu 10 tar-Regoli Regolatorji, id-data tar-ritorn tal-importazzjoni jew l-esportazzjoni tal-merkanzija hija indikata, li għandha tkun fi żmien 6 xhur mid-data tal-esportazzjoni jew l-importazzjoni tal-merkanzija, rispettivament, pereżempju: “irritorna l-importazzjoni sal-15 / 08/2018 ”(20180815 前 复 运 进境)," Esportazzjoni ritornabbli sal-20/10/2018 "(20181020 前 复 运 出境).
  3. Fuq il-bażi ta 'l-Artikolu 7 tar-Regolamenti, jekk ikun meħtieġ li tiġi kkontrollata u kkonfermata l-applikazzjoni għal importazzjoni jew esportazzjoni temporanja ta' merkanzija mid-dwana, in-numru tal- "Ittra ta 'konferma XX mid-dwana tar-RPĊ ta' importazzjoni jew esportazzjoni temporanja ta 'merkanzija "huwa indikat, per eżempju:" (numru ta' l-Ittra ta 'konferma tad-dwana ZS) "(alfabet ta' karattri Latini huma indikati b'ittri kbar); jekk m'hemmx bżonn ta 'verifika u konferma, ma timtelax. L-informazzjoni ta 'hawn fuq timtela bl-ordni bis-separazzjoni tal-informazzjoni bis-simbolu "/", mingħajr spazji wara li ddaħħal id-dejta.
  4. Meta l-kunsinnatarju / id-destinatarju jew ir-rappreżentant tiegħu jissottomettu dikjarazzjoni għat-trasport ta 'ritorn għall-importazzjoni jew esportazzjoni ta' merkanzija: Meta tirreġistra merkanzija b'dewmien fl-importazzjoni jew l-esportazzjoni fuq il-bażi tar-Regoli Regolatorji, in-numru tal-irċevuta doganali maħruġa fuq il-bażi tad- "Dikjarazzjoni dwar l-importazzjoni / esportazzjoni temporanja ta 'merkanzija wara l-iskadenza tal-perjodu" timtela (货物 暂时 进 / 出 境 延期 办理 单), per eżempju: "(Numru ta' l-irċevuta doganali ZS)" (karattri Latini huma indikati b'ittri kapitali); jekk mhux meħtieġ, ma timtelax.
 11. Meta l-oġġetti jiġu importati jew esportati fil-qafas tal-kummerċ elettroniku transkonfinali, "kummerċ elettroniku transkonfinali" (电子 电子 linkedin) huwa speċifikat.
 12. Meta jinbiegħu prodotti sekondarji ta 'kummerċ ta' pedaġġ fir-RPĊ, huwa indikat "il-bejgħ fir-RPĊ ta 'prodotti sekondarji ta' kummerċ ta 'pedaġġ" (加工 贸易 副产品 内销).
 13. Meta timporta merkanzija fi ħdan il-qafas ta 'esternalizzazzjoni ta' servizzi, huwa indikat "importazzjoni ta 'merkanzija fil-qafas ta' esternalizzazzjoni internazzjonali ta 'servizzi" (国际 服务 外包 进口 货物).
 14. Meta timporta oġġetti bi prezz fiss stabbilit mill-formula, in-numru ta 'reġistrazzjoni biex jiġi ddeterminat il-prezz fiss bil-formula huwa indikat fil-format li ġej: "prezz fiss bil-formula (公 式 定 价)" + "numru ta' reġistrazzjoni" + l- simbolu "@". Jekk, meta tiġi ppreżentata dikjarazzjoni doganali għal bosta oġġetti ta ’komodità, id-definizzjoni ta’ prezz fiss skont il-valur hija applikabbli għal wieħed jew aktar minnhom, il-kaxxa “noti” (备注) għandha tindika: “prezz fiss bil-formula (公式 定价) ”+“ Numru ta ’reġistrazzjoni” + simbolu "#" + Numru tas-serje tal-oġġett tal-komodità + simbolu "@".
 15. Meta timporta jew tesporta oġġetti f'ċirkostanzi li huma l-istess bħal dawk mogħtija fid- "Deċiżjoni dwar klassifikazzjoni preliminari", informazzjoni dwar din id-deċiżjoni hija indikata fil-format li ġej: "deċiżjoni preliminari" (预 裁定) + "numru tad-Deċiżjoni dwar preliminari klassifikazzjoni "(per eżempju: jekk in-numru tad-Deċiżjoni dwar il-klassifikazzjoni preliminari R-2-0100-2018-0001, huwa indikat“ 预 裁定 R-2-0100-2018-0001 ”.
 16. Fid-dikjarazzjoni doganali bbażata fuq id-deċiżjoni amministrattiva dwar il-klassifikazzjoni, in-numru tad-deċiżjoni amministrattiva dwar il-klassifikazzjoni huwa indikat fil-format li ġej: karattru "c" + numru b'4 figuri, per eżempju: "c0001".
 17. Meta tissottometti dikjarazzjoni għall-esportazzjoni ta 'merkanzija lejn it-territorju tar-RPĊ miż-żona speċjali ta' kontroll doganali, li fiha ġiet mgħoddija l-ispezzjoni (kontroll, kwarantina), is-simboli "kontroll preliminari" (预 检验) huma indikati; fl-istess ħin, fil-qasam "atti ta 'spezzjoni interrelatati" (关联 报检 单), in-numru tad-dikjarazzjoni doganali għall-merkanzija li fir-rigward tagħha tkun saret spezzjoni preliminari (spezzjoni, kwarantina).
 18. Meta timporta oġġetti bi trasport dirett bir-ritorn, indika "trasport dirett bir-ritorn" (直接 退运).
 19. Meta tirreġistra oġġetti minn intrapriża bil-provvista ta 'carnet ATA, il-carnet ATA (ATA 单证 册) huwa indikat.
 20. Meta tirreġistra oġġetti ta 'oriġini bijoloġika li ma fihomx komponenti ta' oriġini mill-annimali u ma joħolqux riskju sinifikanti, huwa indikat "ma fihomx komponenti ta 'oriġini mill-annimali" (不含 动物 源性).
 21. Meta l-oġġetti jiġu importati minn barra f’żona speċjali ta ’kontroll doganali jew maħżen marbut magħha, id-dħul huwa indikat bħala“ li jidħol fil-maħżen marbut ”(保税 入库) jew“ li jidħol fiż-żona minn barra ”(境外 入 区).
 22. Meta l-merkanzija tiġi mċaqilqa bejn iż-żona speċjali ta 'kontroll doganali u l-bqija tar-RPĊ billi tintuża dikjarazzjoni u distribuzzjoni konsolidata, id- "distribuzzjoni b'dikjarazzjoni konsolidata" (分送 集 报) hija indikata.
 23. Meta timporta tagħmir militari, huma indikati "oġġetti militari" (") jew" tagħmir militari "(军事 装备).
 24. Meta tissottometti dikjarazzjoni għal oġġetti b'kodiċi TN FEA 3821000000 jew 3002300000 fiċ-ċirkostanzi li ġejjin, japplikaw rekwiżiti speċjali ta 'mili: jekk l-oġġetti jappartjenu għal mezz ta' kultura, indika "mezz ta 'kultura" (培养基); jekk l-oġġetti huma kklassifikati bħala reaġenti kimiċi, indika “reaġenti kimiċi” (化学 试剂); jekk ingredjenti ta 'oriġini bijoloġika ma jkunux miżmuma, "m'għandux ingredjenti ta' oriġini mill-annimali" (不含 动物 源性).
 25. Meta tirreġistra merkanzija b'konnessjoni mat-tiswija, l- "oġġetti msewwija" (修理 物品) hija indikata.
 26. Meta xieraq, indika “tank taħt pressjoni” (压力 容器), “tagħmir sħiħ” (成套 设备), “addittivi ta’ l-ikel ”(食 品 添加剂),“ ritorn / skambju ta ’prodotti lesti” (成品 退换), “oġġetti elettriċi użati” (旧 机电 产品).
 27. Meta tissottometti dikjarazzjoni għal merkanzija b'kodiċi NEA FEA 2903890020 (importazzjoni ta 'hexabromocyclododecane) bid-deskrizzjoni "oħra (99)" tindika l-iskop speċifiku tal-merkanzija.
 28. L-informazzjoni dwar il-kontenitur fiha n-numru tal-kontenitur (GTINindikat fuq il-kontenitur), il-karatteristiċi tal-kontenitur, ir-relazzjoni tal-kontenitur ma ’l-oġġett tal-komodità korrispondenti (numri tas-serje ta’ merkanzija fid-dikjarazzjoni doganali, trasportati f’kull kontenitur; separati b’virgola), piż tal-kontenitur (piż proprju tal-kontenitur + piż tal-merkanzija trasportata, f'kg.).
 29. Meta tissottometti dikjarazzjoni għal oġġetti bil-kodiċi TN VED 3006300000, 3504009000, 3507909010, 3507909090, 3822001000, 3822009000, li ma jappartjenux għal "oġġetti speċjali" (特殊 物品), id-denominazzjoni "oġġetti mhux relatati ma 'speċjali" (非 特 殊物 品). Id-definizzjoni ta '"prodott speċjali" tinsab fir- "Regoli għar-regolamentazzjoni tal-kwarantina sanitarja u iġjenika meta timporta u tesporta oġġetti speċjali" (ippubblikata bl-Ordni Nru 160 tad-Direttorat tal-Istat Prinċipali għall-Kontroll tal-Kwalità, Spezzjoni u Kwarantina; bħala emendat bl-Ordni tad-Direttorat tal-Istat Prinċipali għall-Kontroll tal-Kwalità, Spezzjoni u Kwarantina Nru 184 u Ordnijiet tal-Amministrazzjoni Doganali Prinċipali tar-RPĊ Nru 238, 240, 243).
 30. Meta timporta u tesporta oġġetti li huma inklużi fil-lista rilevanti għal spezzjoni (verifika), jew oġġetti oħra li, skond id-dispożizzjonijiet tal-liġijiet u atti legali amministrattivi, huma soġġetti għal spezzjoni (spezzjoni) mill-awtoritajiet ta 'spezzjoni u kwarantina fid-dħul u ħruġ, id-deskrizzjoni "oġġetti soġġetti għal verifika" (应 检 品).
 31. Informazzjoni oħra li trid tiġi ċċarata meta tiġi ppreżentata d-dikjarazzjoni.

33. NUMRU TA 'L-ORDNI / 项 号

Mimlija fuq żewġ linji. L-ewwel linja tindika n-numru tas-serje tal-merkanzija fid-dikjarazzjoni doganali, it-tieni linja tindika n-numru tar-reġistrazzjoni tas-serje; fir-rigward ta 'oġġetti li ġew irreġistrati f'notifika jew b'mod permissiv għall-użu fil-kummerċ tan-nollijiet, bl-applikazzjoni ta' sistema ta 'bonds jew eżenzjoni sħiħa / parzjali mid-dazji doganali, in-numru tal- "Gwida għall-kummerċ tan-nollijiet", "Konferma tal-ġbir u eżenzjoni minn dazji "jew reġistrazzjoni oħra jew permess. Id-dikjarazzjonijiet doganali bbażati fuq ftehimiet kummerċjali jimtlew skont ir-rekwiżiti stipulati mir-regolamenti rilevanti tal-Amministrazzjoni Ġenerali tad-Dwana tar-RPĊ. Rekwiżiti biex timtela t-tieni linja ta 'dan il-qasam:

 1. Meta jiġu ttrasferiti prodotti ta 'pproċessar profond għar-reġim ta' importazzjoni jew esportazzjoni, in-numru korrispondenti ta 'materjali importati u prodotti lesti esportati huwa indikat, previst fil- "Linji ta' Gwida għall-kummerċ tal-pedaġġ".
 2. Meta tittrasferixxi materjali (inklużi partijiet u fdalijiet ta 'materjali wara l-manifattura ta' prodotti jew xogħol li għaddej) fil-mod ta 'importazzjoni jew esportazzjoni, in-numru ta' materjali ta 'importazzjoni previsti fil- "Gwida għall-Kummerċ tan-Nollijiet" għall-esportazzjoni huwa indikat fid-dikjarazzjoni ta' esportazzjoni; id-dikjarazzjoni tal-importazzjoni għandha tindika n-numru tal-materjali importati previsti mil-Linji Gwida tal-Kummerċ tan-Nollijiet għall-importazzjonijiet.
 3. Fil-każ ta 'ritorn ta' esportazzjoni ta 'materjali (inklużi materjali u skart), in-numru ta' materjali importati previsti fil- "Linji ta 'Gwida għall-Kummerċ tan-Nollijiet" huwa indikat fid-dikjarazzjoni ta' esportazzjoni; jekk l-iskart jikkorrispondi għal diversi numri ta 'materjali ta' importazzjoni, in-numru tal-materjal ewlieni huwa indikat. Meta tirritorna jew tiskambja materjali (inklużi materjali; mhux inklużi prodotti tax-xogħol fil-proċess), id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni għandha tindika n-numru ta 'materjali tal-importazzjoni previsti fil-Linji Gwida dwar il-Kummerċ tan-Nollijiet.
 4. Meta tirritorna jew tiskambja prodotti lesti, fid-dikjarazzjoni għal ritorn ta 'importazzjoni (importazzjoni) jew ritorn ta' esportazzjoni (esportazzjoni), in-numru tal-prodott lest importat oriġinarjament huwa indikat, previst fil- "Gwida għall-kummerċ tal-pedaġġ".
 5. Meta tittrasferixxi materja prima għall-bejgħ fir-RPĊ (kif ukoll reġistrazzjoni ta 'importazzjoni għall-bejgħ fir-RPĊ ta' prodotti lesti, oġġetti difettużi, oġġetti tax-xogħol li għaddejjin bħala materja prima), timtela dikjarazzjoni ta 'importazzjoni, li tindika n-numru ta 'materjali importati skond il- "Linji ta' Gwida għall-kummerċ tal-pedaġġ"; Meta l-iskart tan-nollijiet jew prodotti sekondarji jinbiegħu fiċ-Ċina, in-numru korrispondenti ta 'materjali importati huwa indikat, previst fil- "Gwida għall-kummerċ tan-nollijiet". Jekk aktar minn numru wieħed ta 'materjal ta' importazzjoni jikkorrispondi għal skart jew prodotti sekondarji, in-numru tal-materjal ewlieni huwa indikat.
 6. Meta timporta prodotti lesti għall-użu tat-triq bħala oġġetti eżentati kompletament jew parzjalment mid-dazju doganali fuq il-bażi ta '"Konferma tal-ġbir u eżenzjoni mid-dazju", l-ewwel trid tissottometti dikjarazzjoni għall-importazzjoni tal-merkanzija. Id-dikjarazzjoni tal-importazzjoni għandha tindika n-numri previsti fil- "Konferma tal-ġbir u eżenzjoni mid-dazju", id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni għandha tindika n-numri tal-prodotti lesti importati oriġinarjament previsti fil- "Linji ta 'Gwida għall-Kummerċ tan-Nollijiet"; in-numru ta 'oġġetti fid-dikjarazzjonijiet ta' importazzjoni u esportazzjoni għandu jkun l-istess.
 7. Meta tiġi ttrasferita merkanzija li tinġarr għall-qerda, in-numru korrispondenti ta 'materjali ta' importazzjoni previsti fil- "Linji ta 'Gwida għall-Kummerċ tan-Nollijiet" huwa indikat.
 8. Meta tkun qed tesporta lura jew tittrasferixxi għall-mod ta 'esportazzjoni ta' prodotti sekondarji ta 'nollijiet, in-numru ta' oġġetti esportati miżjuda fil- "Gwida għall-kummerċ ta 'nollijiet" huwa indikat.
 9. Jekk intrapriża, bil-permess tad-dwana, tuża sistema ta ’kontroll tan-netwerk għall-kummerċ tan-nollijiet, allura, jekk meħtieġ, tissottometti inventarju doganali skond ir-rekwiżiti tal-kontroll tan-netwerk, l-intrapriża għandha tissottometti" inventarju "lid-dwana qabel ma tissottometti dikjarazzjoni doganali ta 'esportazzjoni jew importazzjoni (inkluża esportazzjoni jew importazzjoni formali) lid-dwana (清单). Kopja waħda tal-lista doganali tikkorrispondi għal dikjarazzjoni doganali waħda; it-tipi ta 'merkanzija fid-dikjarazzjoni doganali huma determinati billi jitqassru l-merkanziji speċifikati fl-inventarju doganali. Il-mili ta 'informazzjoni dwar in-numri, l-ismijiet, l-ispeċifikazzjonijiet tal-merkanzija fid-dikjarazzjoni doganali bbażata fuq is-sistema elettronika tar-reġistru tal-pedaġġ isir skont il- "Linji Gwida għall-kummerċ tal-pedaġġ".

34. KODIĊI TAL-PRODOTT / 品

Dan il-qasam fih kodiċi ta 'prodott diġitali b'10 ċifri. L-ewwel tmien ċifri huma l-kodiċi ddeterminat skond it- "Tariffa Doganali tar-RPĊ" u "Klassifikazzjoni ta 'Merkanzija għall-Għanijiet ta' Statistika Doganali tar-RPĊ"; id-disa 'u l-għaxar ċifri huma kodiċi addizzjonali għal skopijiet ta' kontroll doganali.

35. ISEM U SPEĊIFIKAZZJONI TAL-MERKANZIJA / 中文 及 规格 型号

Mimli f'żewġ linji: l-ewwel linja tindika l-isem tal-merkanzija biċ-Ċiniż tal-merkanzija importata jew esportata, it-tieni linja tindika l-ispeċifikazzjoni u l-mudell tal-merkanzija. Rekwiżiti dettaljati tal-mili:

 1. L-isem u l-ispeċifikazzjoni tal-merkanzija huma indikati fuq il-bażi ta ’dejta affidabbli u għandhom ikunu identiċi għall-kontenut tal-kuntratt, fattura (fattura) u dokumenti rilevanti oħra li ġew ipprovduti mill-kunsinnatur jew id-destinatarju ta’ oġġetti importati jew esportati jew intrapriża dikjaranti fdata bl-iżdoganar.
 2. L-isem tal-merkanzija huwa indikat skont ir-rekwiżiti formali; l-ispeċifikazzjoni tal-merkanzija għandha tkun dettaljata biżżejjed biex tkun tista 'tiddetermina l-klassifikazzjoni doganali, tivvaluta l-valur doganali u tikkonforma mar-rekwiżiti għall-permessi. Meta timla, wieħed għandu jqis ir-rekwiżiti għall-isem u l-ispeċifikazzjonijiet tal-merkanzija previsti fil- "Lista ta 'speċifikazzjonijiet meta tiddikjara l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' merkanzija tad-dwana tar-RPĊ".
 3. Meta tirreġistra merkanzija marbuta magħha u tolling merkanzija kummerċjali li għaddiet mir-reġistrazzjoni, l-isem tal-merkanzija indikata fid-dikjarazzjoni għandu jikkoinċidi kompletament ma 'l-isem tal-merkanzija indikat f'paragrafu simili tad-dokument li jikkonferma r-reġistrazzjoni.
 4. Meta tirreġistra vettura, li għaliha hija meħtieġa “Konferma tal-importazzjoni tal-merkanzija” maħruġa mid-dwana, fil-qasam “isem tal-merkanzija” huwa indikat: trademark tal-karozza (车辆 品牌) "+ spostament tal-magna (cc) + tip tal-karozza (per eżempju, SUV, karozza tal-passiġġieri). Meta timporta chassis ta 'karozza, il-volum tal-magna mhuwiex indikat. It-trejdmark (marka) tal-karozza hija indikata skont ir-rekwiżiti previsti fil-kolonna "noti għall-isem" fit- "Tabella ta 'korrispondenza biċ-Ċiniż u bl-Ingliż tal-ismijiet tal-manifatturi ta' vetturi importati u marki tal-karozzi". Il-kamp "speċifikazzjoni u mudell" jindika t-tip ("petrol", 汽油 型, eċċ.).
 5. Meta timporta merkanzija differenti mill-istess destinatarju bl-użu ta ’l-istess vettura permezz ta’ l-istess punt ta ’kontroll u polza tat-tagħbija waħda, fir-rigward ta’ merkanzija li hija omoġenja skond ir-regoli għall-klassifikazzjoni ta ’merkanzija, huwa meħtieġ li jiġi indikat kodiċi wieħed għall- oġġetti korrispondenti ... Fil-qasam "isem tal-merkanzija" isem wieħed tal-merkanzija huwa indikat wara l-ġeneralizzazzjoni tal-klassifikazzjoni ta 'dan l-oġġett; fil-qasam "speċifikazzjoni", speċifikazzjoni waħda hija indikata wara li tinġabar informazzjoni dwar dan il-prodott.
 6. Meta jiġu ttrasferiti prodotti sekondarji u skart tal-kummerċ ta 'pedaġġ jew jirriċiklaw rimi ta' skart għall-bejgħ fiċ-Ċina, l-isem u l-ispeċifikazzjoni huma indikati skond il-kondizzjoni ta 'l-oġġetti waqt l-ispezzjoni tagħha (verifika).
 7. Meta d-destinatarju jiddikjara importazzjoni (importazzjoni) fil-qafas ta 'kummerċ ordinarju ta' partijiet tal-karozzi, li l-importazzjoni tagħhom hija inkluża fil- "Lista ta 'partijiet tal-karozzi li jeħtieġu dikjarazzjoni b'isem dettaljat" (Avviż ta' l-Amministrazzjoni Ġenerali tad-Dwana tar-RPĊ Nru. 64-2006), japplikaw ir-rekwiżiti tal-mili li ġejjin:
  1. Fil-qasam "isem tal-merkanzija" trid tispeċifika l-isem dettaljat u t-trejdmark (marka) tal-parti tal-karozza importata biċ-Ċiniż; l-isem biċ-Ċiniż u l-marka għandhom ikunu separati b'simbolu “/”, jekk meħtieġ, l-isem kummerċjali bl-Ingliż għandu jiddaħħal; meta timporta partijiet lesti u vojt, wara l-marka, hemm nota "partijiet lesti bl-ingrossa" (成套 散件), "vojt" (毛坯), eċċ, filwaqt li n-noti għandhom ikunu separati mill-marka bis-simbolu " / ”.
  2. Il-qasam ta 'l-ispeċifikazzjoni fih in-numru sħiħ tal-parti tal-vettura. Qabel in-numru tal-parti tal-karozza, huwa meħtieġ li tiddaħħal is-simbolu "S", li huwa separat min-numru tal-parti bis-simbolu "/"; wara n-numru tal-parti tal-karozza, trid tindika l-marka u l-mudell tal-karozza li għaliha tintuża l-parti korrispondenti. Jekk il-partijiet tal-karozza huma partijiet komuni li jistgħu jintużaw għal mudelli ta 'vetturi differenti, is-simboli "TY" huma murija wara n-numru tal-parti tal-karozza u huma separati min-numru tal-parti b'simbolu "/". Informazzjoni oħra meħtieġa relatata ma 'l-ispeċifikazzjoni u l-mudell tal-parti tal-karozza importata jew soġġetta għal dikjarazzjoni skond ir-regolamenti doganali, per eżempju, qawwa, daqs tal-magna, eċċ., Għandha tkun indikata wara l-mudell tal-karozza jew simboli "TY" u separata minn minnhom bis-simbolu "/". Jekk il-partijiet tal-vettura għall-ispezzjoni huma partijiet lesti bl-ingrossa, il-kaxxa "Marki u Noti" tindika n-numru tal-parti fl-assemblaġġ finali tagħhom.
 8. Meta d-destinatarju jiddikjara l-importazzjoni (importazzjoni) fi ħdan il-kummerċ ordinarju ta 'partijiet għat-tiswija tal-karozzi, li l-importazzjoni tagħhom hija inkluża fil- "Lista ta' partijiet tal-karozzi li jeħtieġu dikjarazzjoni b'isem dettaljat" (Avviż ta 'l-Amministrazzjoni Ġenerali tad-Dwana tar-RPĊ Nru. 64-2006), meta tiddaħħal informazzjoni dwar l-ispeċifikazzjoni qabel in-numru tal-parti tal-karozza huwa indikat bis-simbolu "W", li huwa separat min-numru tal-parti permezz ta '"/"; jekk il-marka tal-partijiet importati għat-tiswija mhix l-istess bħall-marka tal-vettura fl-assemblaġġ li fih tintuża din il-parti, is-simbolu "WF" huwa indikat quddiem in-numru tal-parti tal-vetturi, li huwa separat mill-marka numru tal-parti bis-simbolu "/". Inkella, meta tiddikjara, ir-rekwiżiti previsti fil-paragrafu preċedenti japplikaw.
 9. Tip ta 'trejdmark (marka). It-tip tal-marka għandu jkun indikat; meta timla, trid tindika b'mod affidabbli waħda mill-għażliet li ġejjin: "l-ebda marka" (kodiċi 0), "marka proprja interna" (kodiċi 1), "marka akkwistata intern" (kodiċi 2), "marka barranija (produzzjoni għall-ordni) ) "(kodiċi 3)," marka barranija (oħra) "(kodiċi 4). B'mod partikolari, "marka interna interna" hija marka li hija żviluppata b'mod indipendenti minn intrapriża Ċiniża li għandha d-drittijiet għar-riżultati ta 'attività intellettwali għal din il-marka; "Marka akkwistata domestikament" - oriġinarjament marka barranija akkwistata minn intrapriża Ċiniża; "Marka barranija (produzzjoni għall-ordni)" - marka barranija użata minn intrapriża Ċiniża fil-produzzjoni taħt trademark barranija għall-ordni; "Marka barranija (oħra)" - marka barranija użata f'ċirkostanzi oħra għajr produzzjoni taħt trademark barranija fuq talba. It-tipi ta 'marki ta' hawn fuq jistgħu jintużaw b'mod ugwali għall-importazzjoni (importazzjoni) u l-esportazzjoni (esportazzjoni) ta 'oġġetti, bl-eċċezzjoni tal- "marka barranija (produzzjoni għall-ordni)", li tapplika biss għall-esportazzjoni.
 10. Informazzjoni dwar preferenzi għall-esportazzjoni. Informazzjoni dwar preferenzi għall-esportazzjoni hija meħtieġa; meta timla, trid tindika b'mod affidabbli waħda mill-għażliet li ġejjin: "dwana preferenzjali dazju ma japplikax għal oġġetti esportati fl - istat (territorju) tad - destinazzjoni finali "," preferenzjali dazju doganali japplika għal oġġetti esportati fl-istat (territorju) tad-destinazzjoni finali "jew" huwa impossibbli li tiġi stabbilita l-applikabbiltà tad-dazju doganali preferenzjali fl-istat (territorju) tad-destinazzjoni finali ". Meta tissottometti d-dikjarazzjoni doganali għall-importazzjoni, din ma tiġix kompluta.
 11. Meta tissottometti dikjarazzjoni għall-importazzjoni ta 'vetturi li għaddew minn ċertifikazzjoni obbligatorja (3C), l-informazzjoni li ġejja hija indikata:
  1. Data tal-polza tat-tagħbija: Tindika d-data tal-ħruġ tal-polza tat-tagħbija għall-oġġetti rilevanti.
  2. Data ta 'skadenza: il-perjodu ta' garanzija tal-vettura huwa indikat.
  3. Numru tal-magna tal-vettura jew tal-mutur elettriku. In-numru tal-karozza jew tal-mutur elettriku għandu jaqbel man-numri fuq il-vettura bil-mutur. Mutur elettriku huwa l-magna ta 'vettura elettrika kollha, ibrida jew b'ċellula tal-fjuwil; il-karozzi huma l-magna ta 'vetturi oħra.
  4. Kodiċi VIN tal-vettura. Informazzjoni dwar il-kodiċi VIN għandha tkun konformi mal-istandard tal-istat mandatorju "Triq vetturi: kodiċi ta ’identifikazzjoni tal-vettura (VIN)” (GB 16735). Dan il-kodiċi huwa ġeneralment identiku għan-numru tax-chassis tal-vettura.
  5. Kwantità skont il-fattura: tindika n-numru ta 'vetturi importati indikat mill-fattura / fattura korrispondenti.
  6. Isem tad-ditta (isem biċ-Ċiniż): Jindika l-isem tad-ditta tal-vettura biċ-Ċiniż skond ir-rekwiżiti pprovduti mit- "Tabella ta 'korrispondenza biċ-Ċiniż u bl-Ingliż għall-ismijiet ta' manifatturi ta 'vetturi importati u marki ta' karozzi" (Avviż tal- Amministrazzjoni Ġenerali għall-Kontroll tal-Kwalità, Spezzjoni u kwarantina tar-RPĊ Nru 52-2004).
  7. Isem tad-ditta (isem bl-Ingliż): l-isem tad-ditta tal-vettura huwa indikat bl-Ingliż skond ir-rekwiżiti previsti fit- "Tabella ta 'konformità biċ-Ċiniż u bl-Ingliż għall-ismijiet tal-manifatturi ta' vetturi importati u ditti tal-karozzi" (Avviż ta ' id-Direttorat Ġenerali tal-Kontroll tal-Kwalità, l-Ispezzjoni u l-kwarantina tar-RPĊ Nru 52-2004).
  8. Mudell (bl-Ingliż): Jindika l-mudell tal-vettura, li għandu jaqbel mal-informazzjoni tal-mudell fil-qasam tal-marka tal-vettura.
 12. Meta d-destinatarju jissottometti dikjarazzjoni għall-importazzjoni ta 'merkanzija, li fir-rigward tagħha huma applikati miżuri anti-dumping u kumpensatorji, "l-isem tal-manifattur biċ-Ċiniż" (原 厂 ր 中文 名称), "l-isem tal-manifattur bl-Ingliż" (原 厂大 英 文 名 称), "rata ta 'dazju anti-dumping" (反 倾 销 税 率), "rata ta' dazju kumpensatorju" (反 补 贴 税 率), "preżenza / assenza ta 'assigurazzjoni ta' konformità mal-prezz" (是否 符合价格 承诺) u informazzjoni oħra meħtieġa għall-kalkolu tad-dazju doganali.

36. KWANTITÀ U UNITA 'TA' KEJL / 数量 及 单位

Mimli fuq tliet linji.

 1. L-ewwel linja: tindika l-kwantità u l-unità skond l-unità ta 'miżura statutorja ta' l-ewwel ordni għal oġġetti importati jew esportati; l-unità statutorja hija ddeterminata skont l-unità tal-kejl prevista fil- "Klassifikazzjoni tal-Merkanzija għall-Għanijiet tal-Istatistika Doganali tar-RPĊ".
 2. Jekk tiġi pprovduta unità tal-kejl tat-tieni ordni, it-tieni linja għandha tindika l-kwantità u l-unità tal-kejl skont l-unità tal-kejl tat-tieni ordni pprovduta mir-regoli. Fin-nuqqas ta 'unità ta' kejl tat-tieni ordni pprovduta mil-liġi, din il-linja titħalla vojta.
 3. L-unità tal-kejl għat-transazzjoni u l-kwantità huma indikati fit-tielet linja.
 4. Jekk l-unità ta 'kejl statutorja hija "kilogramma", ir-rekwiżiti tal-mili li ġejjin japplikaw meta jiġu speċifikati kwantitajiet f'ċirkostanzi speċjali:
  1. Meta jintużaw kontenituri li jistgħu jerġgħu jintużaw għall-ippakkjar ta 'oġġetti, il-piż tal-oġġetti mnaqqas bil-piż tal-kontenituri tal-ippakkjar huwa indikat (pereżempju, għal ċilindri isotopiċi, ċilindri tal-ossiġnu u oġġetti simili).
  2. Meta tuża materjali tal-imballaġġ inseparabbli jew kontenituri tal-imballaġġ għall-imballaġġ tal-oġġetti, il-piż huwa indikatxibka oġġetti (inkluż il-piż nett b'imballaġġ intern immedjat), pereżempju, fir-rigward ta 'oġġetti fil-laned għall-bejgħ bl-imnut, mediċini u oġġetti simili.
  3. Jekk, skont id-drawwa kummerċjali, il-prezz ta ’oġġett huwa ddeterminat bil-piż metriku, il-piż metriku huwa indikat (pereżempju, fir-rigward tas-suf tan-nagħġa mhux xaħmi, strixxi tas-suf tan-nagħaġ, eċċ.).
  4. Jekk il-prezz nett ta 'l-oġġetti huwa ddeterminat skond il-piż gross, il-piż gross jista' jkun indikat (per eżempju, għaċ-ċereali, għalf u oġġetti oħra bl-ingrossa).
  5. Il-piż ta 'xorb alkoħoliku, xorb, kożmetiċi f'imballaġġ għall-bejgħ bl-imnut huwa indikat skond il-piż ta' parti mill-oġġetti fi stat likwidu / emulsjoni / pejst / trab.
 5. Jekk huwa meħtieġ li timporta f'lottijiet separati ta 'tagħmir sħiħ jew merkanzija b'eżenzjoni sħiħa jew parzjali mid-dazji doganali, b'importazzjoni attwali, il-kwantità li tasal attwalment għall-ispezzjoni (verifika) hija indikata.
 6. Għal oġġetti mhux kompluti u oġġetti li għadhom għaddejjin, li għandhom il-karatteristiċi ewlenin ta 'oġġetti kompluti jew oġġetti lesti u skond is- "Sistema ta' regolazzjoni ta 'ismijiet ta' oġġetti u kodiċijiet" huma soġġetti għal klassifikazzjoni bħala oġġetti lesti jew oġġetti lesti , il-piż attwali tal-merkanzija sħiħa huwa indikat.
 7. L-unità tal-kejl għal tranżazzjoni rreġistrata ta 'pedaġġ jew komodità ta' bond trid taqbel għal kollox ma 'l-unità ta' kejl għal komodità prevista fil-Linji Gwida tan-Negozjar tan-Nollijiet rilevanti; meta tbigħ skart jew prodotti sekondarji ta 'pedaġġ fir-RPĊ, tirritorna l-esportazzjoni ta' skart ta 'pedaġġ, l-unità ta' kejl tal-merkanzija hija indikata skont il-kundizzjoni tagħha waqt l-ispezzjoni (verifika).
 8. L-unità tal-miżura għal transazzjoni fir-rigward ta 'oġġetti importati jew esportati taħt ftehim kummerċjali għandha taqbel eżattament mal-unità tal-miżura għal dan il-prodott fiċ-ċertifikat tal-oriġini.
 9. Il-piż tal-merkanzija fi stat gassuż, li għalih l-unità tal-bidla preskritta bil-liġi hija metru kubu, huwa indikat f'volum f'termini ta 'kundizzjonijiet standard (gradi Celsius u unità ta' pressjoni atmosferika).

37. PREZZ PER UNITÀ / /

Dan il-field jindika l-prezz għal kull unità tal-merkanzija attwalment mibjugħa, li huma importati jew esportati taħt oġġett wieħed tal-komodità. Fin-nuqqas tal-prezz attwali tat-tranżazzjoni, il-valur tal-unità huwa indikat.

38. PREZZ TOTALI / 总价

Dan il-field jindika l-prezz totali ta 'l-oġġetti attwalment mibjugħa li huma importati jew esportati taħt oġġett wieħed ta' komodità. Fin-nuqqas tal-prezz tat-tranżazzjoni attwali, il-valur tal-merkanzija huwa indikat.

39. MUNITA / 币制

Dan il-field jindika l-isem tal-munita u l-kodiċi tagħha, magħżula skond it- "Tabella tal-Kodiċijiet tal-Munita" determinata mid-dwana; jekk it- “Tabella tal-Kodiċi tal-Munita” ma fihiex it-tip ta ’munita li fiha saret it-transazzjoni, l-ammont fil-munita speċifikata fit-“ Tabella tal-Kodiċi tal-Munita ”huwa indikat bħala riżultat tal-konverżjoni tal-ammont fil-munita ta’ it-transazzjoni attwali bir-rata tal-kambju tal-munita barranija mid-data tal-preżentata tad-dikjarazzjoni.

40. STAT (TERRITORJU) TA 'ORIĠINI / 原产 国 (地区)

L-istat (territorju) tal-oriġini huwa indikat skont ir-regoli għad-determinazzjoni tal-post tal-oriġini previst mir-Regolament tar-RPĊ "Fuq il-post tal-oriġini tal-oġġetti importati u esportati", ir-Regolamenti tad-dwana tar-RPĊ applikazzjoni tal-istandard ta 'pproċessar sostanzjali fir-regoli għad-determinazzjoni tal-post tal-oriġini mingħajr preferenzi "kif ukoll atti dipartimentali tad-Dwana Ewlenija tar-Regolament tal-Uffiċċju tal-Oriġini tar-RPĊ taħt Ftehimiet Kummerċjali.

Jekk il-post ta 'oriġini ta' oġġetti importati jew esportati f'lott wieħed huwa differenti, l-istat (territorju) ta 'oriġini huwa indikat separatament. Jekk l-istat (territorju) ta 'oriġini ta' oġġetti importati jew esportati ma jistax jiġi determinat, indika "stat mhux magħruf" (国别 不详). Dan il-field jindika l-isem ta 'l-istat (territorju) u l-kodiċi tiegħu, magħżula skond it- "Tabella tal-kodiċi ta' stati (territorji)" determinata mid-dwana.

41. L-ISTAT (TERRITORJU) TAL-GĦAN TAT-TMIEM / 最终 目的 国 (地区)

L-istat magħruf (territorju) tal-konsum finali attwali, l-użu jew aktar ipproċessar ta 'oġġetti importati jew esportati huwa indikat bħala l-istat (territorju) tad-destinazzjoni finali.

Meta tkun qed tittrasporta merkanzija direttament mingħajr transitu minn stat terz (territorju), l-istat (territorju) tad-destinazzjoni finali huwa l-istat (territorju) tad-destinazzjoni; meta l-merkanzija tiġi ttrasportata fi transitu minn stat terz (territorju), l-istat (territorju) tad-destinazzjoni finali huwa l-istat (territorju) tal-aħħar destinazzjoni tat-trasport.

Jekk l-istat (territorju) tad-destinazzjoni finali ta 'oġġetti importati jew esportati f'lott wieħed huwa differenti, l-istat (territorju) tad-destinazzjoni finali huwa indikat separatament.

Jekk huwa impossibbli li jiġi ddeterminat l-istat (territorju) tad-destinazzjoni finali meta timporta jew tesporta merkanzija, l-istat (territorju) tad-destinazzjoni finali intenzjonata tat-trasport huwa indikat bħala l-istat (territorju) tad-destinazzjoni finali. Dan il-field jindika l-isem ta 'l-istat (territorju) u l-kodiċi tiegħu, magħżula skond it- "Tabella tal-kodiċi ta' stati (territorji)" determinata mid-dwana.

42. DESTINAZZJONI FIR-RPĊ / SORS TA 'OĠĠETTI FIR-RPĊ / 境内 目的地 / 境内 货源 地

Il-post magħruf ta ’konsum, użu jew destinazzjoni tat-trasport fir-RPĊ huwa indikat bħala d-destinazzjoni fir-RPĊ meta timporta (timporta) merkanzija, b’mod partikolari, id-destinazzjoni tat-trasport hija l-post ta’ l-organizzazzjoni li hija l-konsumatur aħħari. Jekk huwa diffiċli li tiddetermina l-organizzazzjoni li hija l-konsumatur finali, huwa indikat il-post tar-riċevitur finali tal-merkanzija magħrufa fil-ħin tal-importazzjoni tal-merkanzija. Il-post tal-manifattura jew il-ġarr inizjali tal-merkanzija fit-territorju tar-RPĊ huwa indikat bħala s-sors tal-merkanzija fir-RPĊ meta tkun qed tesporta (tesporta) merkanzija.

Jekk huwa diffiċli li jiġi ddeterminat il-post tal-manifattura ta 'oġġetti esportati, huwa indikat il-post ta' l-organizzazzjoni li hija l-ewwel mittenti ta 'dawn l-oġġetti. Meta l-merkanzija tiġi mċaqilqa bejn iż-żona speċjali tal-kontroll doganali, ċentru loġistiku marbut tal-kategorija B minn naħa, u territorju barrani min-naħa l-oħra, post fir-RPĊ huwa indikat bħala d-destinazzjoni fir-RPĊ jew is-sors tal-merkanzija fir-RPĊ. PRC, li tikkorrispondi għall-post taż-żona ta 'kontroll doganali speċjali korrispondenti jew kategorija ta' ċentru ta 'loġistika marbuta V.

Dan il-field jindika l-isem tar-reġjun fir-RPĊ u l-kodiċi tiegħu, magħżula skond it- "Tabella tal-kodiċi tar-reġjun ta 'l-istat", determinata mid-dwana. Meta tiddaħħal informazzjoni dwar il-post tad-destinazzjoni fir-RPĊ, l-isem tal-unità amministrattiva-territorjali tal-livell tal-kontea u l-kodiċi tagħha, magħżula skont it- “Tabella tal-kodiċi tal-unitajiet amministrattivi-territorjali tar-RPĊ”, huma indikati wkoll . Fin-nuqqas ta 'unitajiet amministrattivi-territorjali subordinati tal-livell tal-kontea jew reġjun urban, l-unità amministrattiva-territorjali tal-livell tal-belt tista' tiġi indikata.

43. ĠBIR U EŻENZJONI MINN DAZJU / 征免

Dan il-field jindika l-metodu tal-ġbir jew eżenzjoni mid-dazji doganali fir-rigward ta 'kull oġġett ta' komodità inkluż fid-dikjarazzjoni doganali. Il-metodu ta 'tassazzjoni jew eżenzjoni mid-dazji doganali huwa indikat fuq il-bażi tal- "Konferma tal-ġbir jew eżenzjoni mid-dazji" maħruġa mid-dwana, jew ir-regolamenti rilevanti skond it- "Tabella tal-kodiċi għall-metodi tal-ġbir jew l-eżenzjoni mid-dazji" determinati mid-dwana.

Meta timla d-dikjarazzjoni doganali għall-merkanzija tan-negozju ta 'nollijiet, il-metodu ta' ġbir jew eżenzjoni mid-dazji doganali previst fil- "Linji ta 'Gwida għall-kummerċ ta' nollijiet" huwa indikat; jekk il- “Gwida għall-Kummerċ tan-Nollijiet” tipprovdi “ammont ta’ garanzija ”(保 金) jew“ ittra ta ’garanzija” (保函) bħala metodu ta ’ġbir jew eżenzjoni mid-dazji doganali, hija indikata“ eżenzjoni sħiħa ”(全免).

44. KONFERMA TA 'AFFILJAZZJONI / 特殊 关系 确认

Skond l-artikolu 16 tar- "Regoli tad-dwana tar-RPĊ dwar l-istima tal-valur doganali sħiħ għall-esportazzjoni u l-importazzjoni ta 'merkanzija" (minn hawn' il quddiem - ir-Regoli għall-istima), konferma tal-preżenza jew l-assenza ta 'relazzjonijiet speċjali (affiljazzjoni ) bejn ix-xerrej u l-bejjiegħ waqt l-importazzjoni (importazzjoni) jew l-esportazzjoni (esportazzjoni) hija indikata ... Fil-preżenza ta 'waħda miċ-ċirkostanzi li ġejjin, tinħoloq relazzjoni speċjali bejn ix-xerrej u l-bejjiegħ, li b'konnessjoni magħha huwa meħtieġ li jiġi indikat "IVA" (是); inkella huwa indikat “LE” (否):

 1. il-bejjiegħ u x-xerrej huma membri tal-istess familja;
 2. il-bejjiegħ u x-xerrej huma eżekuttivi jew diretturi anzjani reċiprokament (membri tal-bord) f'attivitajiet kummerċjali;
 3. waħda mill-partijiet hija direttament jew indirettament taħt il-kontroll tal-parti l-oħra;
 4. il-bejjiegħ u x-xerrej huma flimkien direttament jew indirettament taħt il-kontroll ta 'parti terza;
 5. il-bejjiegħ u x-xerrej jikkontrollaw direttament jew indirettament parti terza;
 6. waħda mill-partijiet direttament jew indirettament tippossjedi, tikkontrolla jew tippossjedi mill-inqas 5% (inklużiv) tal-ishma li jżommu f'wiċċ l-ilma ħielsa bi drittijiet tal-vot jew interessi fil-parti l-oħra;
 7. waħda mill-partijiet hija impjegat imqabbad, eżekuttiv anzjan, jew direttur (membru tal-bord) tal-parti l-oħra;
 8. il-bejjiegħ u x-xerrej huma parteċipanti fl-istess sħubija.

L-eżistenza ta ’relazzjoni bejn bejjiegħ u xerrej f’negozju fejn waħda mill-partijiet hija r-rappreżentant esklussiv, distributur esklussiv jew xerrej esklussiv tal-parti l-oħra tista’ wkoll tkun rikonoxxuta bħala relazzjoni speċjali, sakemm il-parti preċedenti tkun konsistenti.

Meta tkun qed tesporta (tesporta) oġġetti, din il-kaxxa ma timtelax. Fil-każ ta 'kummerċ ta' pedaġġ u kummerċ taħt kontroll ta 'bonds (ħlief għall-bejgħ ta' oġġetti taħt kontroll ta 'bonds fiċ-Ċina), dan il-qasam ma jimtelax.

45. KONFERMA TAL-INFLUWENZA TAL-PREZZ / 价格 影响 确认

Skond l-Artikolu 17 tar-Regoli tal-Valutazzjoni, huwa indikat jekk min iħallas id-dazju doganali (kontribwent) għandux konferma li l-preżenza ta 'relazzjonijiet speċjali (affiljazzjoni) ma taffettwax il-prezz ta' oġġetti importati. Jekk min iħallas id-dazju doganali jista 'jikkonferma li l-prezz ta' merkanzija taħt it-transazzjoni huwa komparabbli ma 'kwalunkwe tip ta' prezz ipprovdut hawn taħt għal transazzjoni magħmula fl-istess ħin jew perjodu ta 'żmien komparabbli, relazzjonijiet speċjali huma kkunsidrati li m'għandhomx effett fuq il-prezz tal-merkanzija taħt it-tranżazzjoni, minħabba milli huwa meħtieġ li jiġi indikat "LE" (否); inkella huwa indikat “IVA” (是):

 1. il-prezz tat-tranżazzjoni ta 'oġġetti importati identiċi jew simili mibjugħa lix-xerrej fir-RPĊ fin-nuqqas ta' relazzjonijiet speċjali;
 2. komplut valur doganali oġġetti importati identiċi jew simili, determinati skond l-Artikolu 23 tar-Regoli ta 'Valutazzjoni;
 3. valur doganali totali ta 'oġġetti importati identiċi jew simili, determinat skond l-artikolu 25 tar-Regoli ta' Valutazzjoni.

Meta tkun qed tesporta (tesporta) oġġetti, din il-kaxxa ma timtelax. Fil-każ ta 'kummerċ ta' pedaġġ u kummerċ taħt kontroll ta 'bonds (ħlief għall-bejgħ ta' oġġetti taħt kontroll ta 'bonds fiċ-Ċina), dan il-qasam ma jimtelax.

46. ​​KONFERMA TAL-ĦLAS TAL-LIĊENZJA / 特许 权 使用 费 确认

Skond l-Artikoli 11 u 13 tar-Regoli ta ’Valutazzjoni, hija indikata l-preżenza jew l-assenza ta’ ħlas dirett jew indirett mix-xerrej ta ’miżati ta’ liċenzja meta timporta (timporta) merkanzija lill-bejjiegħ jew lill-parti rilevanti hija indikata, kif ukoll l-inklużjoni ta ’dawn miżati fl-ammont tal-prezz attwali mħallas jew li għandu jitħallas ta 'oġġetti importati.

Jekk ix-xerrej huwa obbligat li jħallas direttament jew indirettament lill-bejjiegħ jew lill-persuna rilevanti l-miżati tal-liċenzja li mhumiex inklużi fl-ammont tal-prezz effettivament imħallas jew li għandu jitħallas tal-merkanzija importata u jikkonformaw mal-Artikolu 13 tar-Regoli tal-Valutazzjoni, "IVA" huwa indikat fil-kaxxa “konferma tal-ħlas tal-miżati tal-liċenzja” (是).

Jekk ix-xerrej għandu l-obbligu, direttament jew indirettament, li jħallas lill-bejjiegħ jew lill-persuna rilevanti royalties li mhumiex inklużi fl-ammont tal-prezz effettivament imħallas jew li għandu jitħallas ta 'oġġetti importati, iżda min iħallas id-dazju doganali ma jistax jikkonferma l-konformità ma' l-Artikolu 13 tar-Regoli ta ’Valutazzjoni, fil-kaxxa“ konferma tar-royalties tal-ħlas ”hija indikata b’ “IVA” (是).

Jekk ix-xerrej għandu l-obbligu, direttament jew indirettament, li jħallas lill-bejjiegħ jew lill-persuna rilevanti l-miżati tal-liċenzja li mhumiex inklużi fl-ammont tal-prezz effettivament imħallas jew li għandu jitħallas tal-merkanzija importata, iżda fl-istess ħin min iħallas id-dazju doganali, fuq il-bażi ta 'l-Artikolu 13 tar-Regoli ta' Valutazzjoni, tista 'tikkonferma li m'hemm l-ebda konnessjoni bejn il-liċenzji ta' tnaqqis pagabbli u oġġetti importati, fil-qasam "konferma tal-ħlas ta 'royalties" tindika "LE" (否).

Jekk ix-xerrej m'għandux obbligu li jħallas il-miżati tal-liċenzja direttament jew indirettament lill-bejjiegħ jew lill-persuna kkonċernata, jew jekk il-miżati tal-liċenzja huma inklużi fil-prezz attwali mħallas jew li għandu jitħallas tal-merkanzija importata, "LE" (否) hija indikata fil-kaxxa “konferma tal-ħlas tar-royalties”.

Meta tkun qed tesporta (tesporta) oġġetti, din il-kaxxa ma timtelax. Fil-każ ta 'kummerċ ta' pedaġġ u kummerċ taħt kontroll ta 'bonds (ħlief għall-bejgħ ta' oġġetti taħt kontroll ta 'bonds fiċ-Ċina), dan il-qasam ma jimtelax.

47. DIKJARAZZJONI INDIPENDENTI U ĦLAS / 自 报 自 缴

Meta tissottometti dikjarazzjonijiet doganali minn intrapriżi u organizzazzjonijiet ta 'importazzjoni-esportazzjoni li jużaw is-sistema ta' awtodikjarazzjoni u awto-ħlas ta 'dazji doganali, indika "IVA" (是); inkella, NO (() huwa indikat.

48. ORGANIZZAZZJONI-DIKJARANT / 申报 单位

Meta tiddikjara lilha nnifisha, l-isem u l-kodiċi tal-intrapriża tal-importazzjoni-esportazzjoni huma indikati; meta tissottometti dikjarazzjoni f'isem l-applikant, l-isem u l-kodiċi tal-intrapriża dikjaranti għandhom jiġu indikati. Kodiċi unifikat ta '18-il ċifra ta' affidabbiltà pubblika ta 'entità legali jew organizzazzjoni oħra huwa indikat bħala kodiċi.

Hekk kif il-persuna li timla d-dikjarazzjoni (报关 人员), l-isem u l-kunjom, il-kodiċi u n-numru tat-telefon tal-impjegat irreġistrat fid-dwana huma indikati u s-siġill tal-organizzazzjoni dikjaranti huwa mwaħħal.

49. NOTI U SIĠILL DOGANALI / 海关 批注 及 签章

Għandha timtela mid-dwana meta tkun qed tipproċessa d-dikjarazzjoni.

 

Kummenti (0)

Ikklassifikat 0 minn 5 ibbażat fuq 0 voti
L-ebda rekord

Ikteb xi ħaġa utli jew sempliċement rata

 1. Mistieden.
Jekk jogħġbok ikklassifika l-materjal:
Mehmużin (0 / 3)
Aqsam il-lokalità tiegħek
Daħħal it-test mill-istampa. Ma tistax tagħmel dan?
RZD jipprovdi lill-klijenti b'assistenza biex ibiddlu r-rotta tal-merkanzija.
21:20 03-12-2021 Iktar dettall ...
Fl-2021, twettqu 17-il rejd konġunt, ġew identifikati aktar minn 3,4 elf merkanzija mhux immarkata, l-akbar numru - aktar minn 2,6 elf unità - ammontaw għal prodotti tat-tabakk.
19:49 03-12-2021 Iktar dettall ...
Matul l-ispezzjoni, l-uffiċjali tad-dwana Ussuriysk sabu li l-kumpanija li tesporta kienet daħlet informazzjoni żbaljata dwar l-injam fid-dikjarazzjoni tal-merkanzija.
19:22 03-12-2021 Iktar dettall ...
Tradizzjonalment, ħafna minn dawn l-oġġetti huma importati fir-Russja miċ-Ċina. Kwantitajiet żgħar huma importati minn Ħong Kong, ir-Repubblika tal-Korea, l-Istati Uniti u l-Kanada.
18:58 03-12-2021 Iktar dettall ...