Приказ ФТС России от 24.08.2018г. № 1329 «Об апробации администрирования единого ресурса лицевых счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов, открытых на уровне ФТС России, с применением комплекса программных средств «Лицевые счета – ЕЛС» (далее – приказ ФТС России от 24.08.2018 № 1329). Указанный приказ содержит ряд положений, ранее закрепленные в приказе ФТС России от 22 августа 2016 г. № 1617, который с 13 сентября 2018 года утрачивает силу.

Обращаем внимание на новые положения приказа ФТС России от 24.08.2018 № 1329 для юридических лиц, которым открыт единый лицевой счет.

Sib jekk l-organizzazzjoni tiegħek hijiex miftuħa Kont personali wieħed Tista 'ssegwi din il-link, tħejji t-TIN

 1. Информация о дате начала администрирования единого лицевого счета юридического лица с 13.09.2018  доводится до данного лица исключительно путем ее размещения в сервисе «Лицевой счет» kont personali tal-parteċipant ta ’attività ekonomika barranija   fuq il-websajt uffiċjali ta ’l-FCS tar-Russja.
 2. Изменяется перечень таможенных органов, осуществляющих  администрирование единых лицевых счетов плательщиков. Администрирование единых лицевых счетов плательщиков осуществляется региональными таможенными управлениями и Калининградской областной таможней в соответствии с местом налогового учета плательщика исходя из кода причины постановки на учет, содержащегося в отношении данного лица в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (первые два символа КПП (ХХ**01***)), за исключением Центральной энергетической таможни, которая осуществляет администрирование плательщиков таможенных пошлин, налогов, сумма уплаченных таможенных платежей при экспорте энергоносителей, классифицируемых в отдельных позициях и подсубпозициях группы 27 ТН FEA EAEU u ċerti subintestaturi tal-Kapitolu 29 NEA FEA EAEU, li hija aktar minn 100 miljun rublu matul is-sena ta 'qabel il-bidu tal-amministrazzjoni tal-kontijiet personali ta' dawn il-pagaturi fir-riżorsa ELS.
Uri t-tabella tal-amministrazzjoni tal-ELS skont il-post tar-reġistrazzjoni tal-pagatur tat-taxxa Agħlaq it-tabella ta 'amministrazzjoni ta' ELS
Entitajiet legali li l-PPC tagħhom jibdew L-amministrazzjoni ta 'l-ELS titwettaq
31, 32, 33, 36, 37, 40, 44, 46, 48, 50, 57, 62, 67, 68, 69, 71, 76 Amministrazzjoni Doganali Ċentrali
10, 11, 29, 35, 47, 51, 53, 60, 78, 83 Amministrazzjoni Doganali tal-Majjistral
01, 08, 23, 30, 34, 61, 91, 92 Amministrazzjoni Doganali tan-Nofsinhar
02, 12, 13, 16, 18, 21, 43, 52, 56, 58, 59, 63, 64, 73, 81 Amministrazzjoni Doganali ta 'Volga
45, 66, 72, 74, 86, 89 Amministrazzjoni Doganali Ural
03, 04, 17, 19, 22, 24, 38, 42, 54, 55, 70, 75, 80, 84, 85, 88 Amministrazzjoni Doganali Siberja
14, 25, 27, 28, 41, 49, 65, 79, 82, 87 Far Eastern Dwana Amministrazzjoni
05, 06, 07, 09, 15, 20, 26 Amministrazzjoni Doganali tal-Kawkasu
39 Dwana Reġjonali ta ’Kaliningrad

 

Indikat awtoritajiet doganali b’13.09.2018, skond il-post tal-kontabilità fiskali, min iħallas jirrifondi ħlasijiet bil-quddiem lil entitajiet legali li jużaw kont personali wieħed, fuq il-bażi ta ’applikazzjonijiet għar-ritorn ta’ pagamenti bil-quddiem magħmula minn dawn il-persuni lill-awtoritajiet doganali speċifikati, kif ukoll jipprovdi rapporti dwar in-nefqa tal-fondi kontribwiti bħala ħlasijiet bil-quddiem, u konferma tal-ħlas ta ’dazji u taxxi tad-dwana.

Applikazzjonijiet għar-ritorn ta 'fondi rċevuti qabel 13.09.2018 mill-awtoritajiet doganali minn kontribwenti li jużaw kontijiet personali uniċi skond id-dispożizzjonijiet ta' l-ordni ta 'l-FCS tar-Russja Nru. 22.08.2016 minn 1617, kif ukoll appelli biex jipprovdu rapporti dwar in-nefqa tal-fondi magħmula bħala ħlasijiet bil-quddiem u konfermi il-ħlas tad-dazji u t-taxxi tad-dwana huwa suġġett għal reviżjoni mill-awtoritajiet doganali, li fihom ikunu waslu qabel id-data speċifikata.

 1. Proċedura simplifikata għar-ritorn lil dawk li jħallsu ta 'pagamenti doganali mħallsa żżejjed jew imħallsa żżejjed, kif ukoll kollateral fi flus. Ir-rifużjoni ta ’dawn il-fondi ssir fil-forma ta’ tpaċija tagħhom kontra ħlasijiet bil-quddiem mingħajr ma min iħallas jissottometti l-applikazzjoni korrispondenti.
 2. Il-proċedura għall-ħlas tad-dwana u ħlasijiet oħra hija ssimplifikata meta tiġi ddikjarata merkanzija bl-użu ta 'kont personali wieħed. Kontabilità għal bilanċi tal-flus fuq kont personali wieħed ta 'min iħallas u l-użu tagħhom fit-twettiq ta' operazzjonijiet doganali u jwettqu operazzjonijiet oħra bil-flus kontanti jitwettqu fil-qafas tal-applikazzjoni tal-proċedura ċentralizzata għall-ħlas ta 'dazji doganali u ħlasijiet oħrajn, il-ġbir mill-awtoritajiet doganali, mingħajr il-konklużjoni ta' l-pagaturi mal-awtoritajiet doganali ta 'ftehim dwar l - applikazzjoni ta 'proċedura ċentralizzata għall - ħlas ta' dazji u taxxi doganali.

С учетом подпункта 46 пункта 15 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 положения приказа ФТС России от 24.08.2018 № 1329 предоставляют возможность осуществлять уплату таможенных и иных платежей при декларировании товаров в объеме общего остатка денежных средств по кодам бюджетной классификации в соответствии с ИНН организации без детализации до платежных документов.

Din l-opportunità se tippermetti lill-parteċipanti ta ’attività ekonomika barranija jiddisponu minn bilanċi ta’ flus bl-aktar mod effettiv u jimminimizzaw il-każijiet meta dawn l-individwi jikkommettu żbalji meta jimlew il-kolonna “B” għad-dikjarazzjoni tal-merkanzija (minn hawn 'il quddiem - DT), li jista 'jwassal għal rifjut ta' rilaxx ta 'merkanzija minħabba n-nuqqas ta' fondi biżżejjed biex iħallsu d-dwana u ħlasijiet oħra fuq dokument ta 'ħlas speċifiku.

Fl-istess ħin, sad-dħul fis-seħħ ta 'trattat internazzjonali tal-Federazzjoni Russa, li jipprovdi għal emendi għall-annessi 5 u 8 għat-Trattat dwar l-Unjoni Ekonomika Eurasian, il-bilanċ tal-fondi fil-kont personali għas-CSC relevanti jintuża biex iħallas id-dazji doganali fuq l-importazzjoni.

Biex tkun żgurata l-possibbiltà li jitħallsu d-dwana u pagamenti oħra meta jiġu ddikjarati l-oġġetti fl-ammont tal-bilanċ totali tal-flus kontanti taħt il-kodiċi tal-klassifikazzjoni tal-baġit mingħajr ma jiġu ddettaljati d-dokumenti tal-ħlas f'każ li l-persuna indikata fil-kolonna 14 DT tuża kont personali wieħed, li jibda с 13.09.2018 fil-kolonna “B” tad-DT, id-dettalji tad-dokumenti tal-ħlas u l-metodu tal-ħlas tal-pagament doganali, ħlas ieħor mitlub mill-awtoritajiet doganali (elementi kolonni 4 - 6 “B” DT) mhumiex mimlija.

F'dan il-każ, fil-kolonna “B”, it-tip ta 'kodiċi tal-ħlas (element 1), l-ammont ta' dazju doganali mħallas, ħlas ieħor mitlub mill-awtoritajiet doganali (element 2), u kodiċi ta 'ħlas ta' munita diġitali (element 3) huma soġġetti għal mili obbligatorju.

Bħala ordni għall-użu fid-dikjarazzjoni tal-merkanzija ħlasijiet bil-quddiem fl-ammont iddikjarat meta tissottometti DT fl-element 2 tal-kolonna "B", l-awtoritajiet doganali għandhom jikkunsidraw l-applikazzjoni fl-element 7 tal-kolonna "B" tat-TIN jew TIN tal-pagatur tar-rappreżentant doganali (fil-każ tad-dwana u oħrajn) pagamenti jitħallsu mir-rappreżentant tad-dwana). Jekk, minbarra l-ħlas tad-dazji tad-dwana mid-dikjarant (pagatur), ir-rappreżentant tad-dwana u pagamenti oħra huma parzjalment imħallsa mir-rappreżentant tad-dwana fl-element 7, il-kolonna "B" hija ddikjarata f'linji separati kemm tat-TIN tal-pagatur kif ukoll tat-TIN tar-rappreżentant doganali, li tindika l-ammonti mħallsa minn kull waħda minn dawn il-persuni .

Eżempju: вид платежа 1010,  сумма 375,00,   код валюты 643, ИНН 7777777777 / вид платежа 5010,  сумма 3333,33, код валюты 643, ИНН 5555555555

При этом уплата таможенных и иных платежей одновременно с единого лицевого счета и с лицевого счета, открытого на уровне таможни, по одной ДТ  не допускается, соответственно графа «В» ДТ не может одновременно содержать несколько строк, с указанием и без указания в данных строках реквизитов платежных документов.

Dawn il-bidliet fl-ordni tal-mili tal-kolonna “B” DT ma japplikawx għall-mili tad-DT jekk id-dwana u pagamenti oħra, mitluba mill-awtoritajiet doganali, isiru mill-kont personali tal-pagatur (rappreżentant tad-dwana) miftuħ fil-livell doganali. F'dan il-każ, il-proċedura attwali għall-mili tal-kolonna “B” DT tinżamm, li tipprovdi għall-ispeċifikazzjoni tad-dettalji tad-dokumenti tal-ħlas u l-metodu tal-ħlas tal-pagament doganali, ħlas ieħor impost mill-awtoritajiet doganali.

 1. Ftuħ ta 'kontijiet personali unifikati għar-rappreżentanti doganali mingħajr ma jiġu sottomessi applikazzjonijiet rilevanti lill-FCS tar-Russja. Ma 13.09.2018 jinfetħu kontijiet personali għall-entitajiet legali kollha inklużi fir-reġistru tar-rappreżentanti tad-dwana, li jippermettu lir-rappreżentanti tad-dwana kollha jagħmlu d-dwana u pagamenti oħra fir-rigward ta 'dikjaranti li diġà fetħu kont personali wieħed. Din il-possibbiltà ma twaqqafx il-possibbiltà għar-rappreżentanti tad-dwana li jużaw kontijiet personali miftuħa ma 'l-awtoritajiet doganali biex jagħmlu d-dwana u pagamenti oħra fir-rigward ta' dikjaranti li għadhom ma fetħux kont personali wieħed.

Jekk id-dwana u pagamenti oħra jsiru mir-rappreżentant doganali għad-dikjaranti li diġà fetħu kont personali wieħed, jintuża l-kont personali uniku tar-rappreżentant tad-dwana u d-dettalji tad-dokumenti tal-ħlas, kif ukoll il-metodu tal-ħlas tal-ħlas doganali, ħlas ieħor, mhumiex indikati fil- "B" DT imposta lill-awtoritajiet doganali.

Jekk id-dwana u pagamenti oħra jsiru minn rappreżentant tad-dwana għal dikjaranti li għadhom ma fetħux kont personali wieħed, il-kont personali tar-rappreżentant doganali miftuħ ma ’awtorità doganali speċifika u d-dettalji tad-dokumenti tal-ħlas, kif ukoll il-metodu tal-ħlas ta’ pagament doganali, ħlas ieħor, huma imposti. li hija fdata lill-awtoritajiet tad-dwana, fil-kolonna “B” DT għandha tkun indikata.

 1. Possibbiltà li jinfetħu kontijiet personali unifikati mingħajr ma jiġu sottomessi applikazzjonijiet rilevanti lill-FCS tar-Russja. Mill-aħħar ta ’Settembru 2018, trasferiment f’fażijiet ta’ dawk li jħallsu għal kontijiet personali unifikati huwa suppost skont il-post tar-reġistrazzjoni tat-taxxa tal-pagatur ibbażat fuq in-numru ta ’identifikazzjoni tat-taxxa (minn hawn’ il quddiem - TIN) li jinsab fir-reġistru fir-rigward ta ’din il-persuna (l-ewwel żewġ karattri tat-TIN (ХХ **** ****)) ****).

L-ewwelnett, huwa ppjanat li titrasferixxi għal kontijiet personali singoli tal-pagaturi li t-TIN tagħhom jibda b'02, 12, 13, 16, 18, 21, 43, 52, 56, 58, 59, 63, 64.

L-informazzjoni dwar it-trasferiment ulterjuri għall-kontijiet personali uniċi tal-pagaturi se titpoġġa fuq il-websajt uffiċjali tas-Servizz Doganali Federali tar-Russja.

Fl-istess ħin, għal dawk li jħallsu t-taxxa li esprimew ix-xewqa li jiftħu kontijiet personali singoli qabel trasferiment gradwali tal-kontribwenti għal kontijiet personali uniċi skond il-post tar-reġistrazzjoni tat-taxxa, hija possibbli proċedura dikjarattiva għall-ftuħ tagħhom.

L-ewwelnett, din l-opportunità hija relevanti għal entitajiet legali li sussegwentement jimplikaw operazzjonijiet doganali fir-reġjuni tad-Dwana Elettronika Volga, Dwali Ural u Dwana-Dwana tal-Kawkasi.

Id-dispożizzjonijiet speċifikati f'dan il-messaġġ ta 'informazzjoni ma japplikawx għal entitajiet legali li ma jużawx kontijiet personali uniċi miftuħa fil-livell tas-Servizz Federali tad-Dwana tar-Russja.

Il-ħlas tal-pagamenti doganali jsir skont id-dettalji speċifikati hawn taħt.

Dettalji tal-kont tal-bank huma:
Bank tar-riċevitur - Opera-1 Bank tar-Russja, Moska 701,
044501002 BIC,
Kont № 40101810800000002901,
Riċevitur - Inter-reġjonali operazzjonali FSA (FCS tar-Russja)
TIN 7730176610,
CAT 773001001,
OKTМО 45328000.
Meta jimlew id-dokumenti settlement għandhom neċessarjament jiġu mimlija fl-oqsma li ġejjin:
(101) - status pagatur b'żewġ figuri:
"06" - parteċipant ta 'attività ekonomika barranija - entità legali
"07" - l-awtorità doganali
"16" - parteċipant ta 'attività ekonomika barranija - individwu
"17" - parteċipant ta 'attività ekonomika barranija - sjieda unika,
"18" - min iħallas tad-dazji doganali, li ma jkunx dikjarant li l-leġiżlazzjoni tal-Federazzjoni Russa għandu r-responsabbiltà għall-ħlas ta 'dazji doganali,
"19" - l-organizzazzjonijiet u l-affiljati tagħhom (minn hawn '- l-organizzazzjoni) li japplikaw għal dokument settlement għat-trasferiment ta' awtorità lill-kont tat-Teżor Federali tal-fondi miżmuma mill-qligħ (income) tad-debitur - individwali arretrati fuq pagamenti tat-taxxa bbażat fuq l-istrument eżekuttiv li lill-organizzazzjoni bil-mod preskritt,
"20" - istituzzjoni ta 'kreditu (sussidjarja tagħha), li joħroġ id-dokument ta' ħlas għal kull ħlas individwali għat-trasferiment tad-dazji doganali imħallsa lill-individwi mingħajr kontijiet bankarji
(61) - "ИНН" получателя"  7730176610,
(103) - "КПП" получателя  773001001,
(16) - "Получатель"  Межрегиональное операционное УФК (ФТС России); 
(104) - показатель кода бюджетной классификации в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации для Ввозной таможенной пошлины 15311011010011000180 / для Авансовых платежей  15311009000010000180.
(105) - значение кода ОКТМО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) или иного платежа в бюджетную систему Российской Федерации - 45328000,
(106) - в поле указывается показатель основания платежа, который имеет 2 знака, в нашем случае он должен быть 00. 
(107) - il-kodiċi bi tmien numri tal-awtorità doganali 10000010 (для организаций у которых он открыт ЕЛС).

Total għall-mument attwali sabiex jiġu depożitati fondi għal dwana fil-preżenza ta 'ELS miftuħa huwa meħtieġ li jinbidel il-valur fl-ordni ta' ħlas fil-qasam 107 - kodiċi ta 'tmien numri tal-awtorità doganali fi 10000010.

В назначении платежа необходимо  указывать:

 • Importazzjoni tad-dwana dazju для единого лицевого счета открытый в ФТС России (10000010)  или 
 • Pagamenti bil-quddiem для единого лицевого счета открытый в ФТС России (10000010) или 
 • Dazju anti-dumping għal kont personali wieħed miftuħ fis-Servizz Doganali Federali tar-Russja (10000010).
Attenzjoni, minn 1 f'Jannar 2019, kien hemm bidliet fil-BSC
 • KBK "Importazzjoni dazju doganali» għandhom ikunu 153 110 11010 011000 110  minflok 153 1 10 11010 01 1000 180, l-aħħar ċifri 3 inbidlu - KOSGU.
 • KBK "Ħlasijiet bil-quddiem" għandhom ikunu 153 110 09000 010000 110  minflok 153 1 10 09000 01 0000 180, l-aħħar ċifri 3 inbidlu - KOSGU.
 • KBK "Dazju anti-dumping" għandhom ikunu 153 110 11160 011000 110  minflok 153 1 10 11160 01 1000 180, l-aħħar ċifri 3 inbidlu - KOSGU.

Il-bidliet kollha fil-BCF li tista 'tara fihom din it-tabella.

Id-dettalji l-oħra kollha jibqgħu l-istess

 

Niżżel kampjun għall-ħlas tad-dazju doganali fuq id-dwana ELS bi 2020 KBK tas-sena

Il-fajl huwa kważi dak li għandek

Ikteb l-indirizz tiegħek E-mail. Ser tiġi link għaliha biex tniżżel il-fajl.

Download ×
Niżżel il-kampjun għall-ħlas ta '* miżati u VAT * mill-ELS tad-dwana b'2020 KBK tas-sena

Il-fajl huwa kważi dak li għandek

Ikteb l-indirizz tiegħek E-mail. Ser tiġi link għaliha biex tniżżel il-fajl.

Download ×

Денежные средства, зачисленные на КБК 153 1 10 09000 01 0000 110 «Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей» могут быть использованы участниками внешнеэкономической деятельности при проведении таможенных операций в счет уплаты:

 • taxxa fuq il-valur miżjud fuq oġġetti importati fit-territorju tal-Federazzjoni Russa;
 • taxxi tas-sisa fuq oġġetti importati fit-territorju tal-Federazzjoni Russa;
 • dazji doganali għall-esportazzjoni fuq żejt mhux raffinat;
 • dazji doganali għall-esportazzjoni fuq il-gass naturali;
 • dazji doganali għall-esportazzjoni fuq merkanzija derivata miż-żejt;
 • dazji doganali għall-esportazzjoni oħra;
 • drittijiet doganali;
 • dazji doganali, taxxi mħallsa minn individwi b'rati uniformi ta 'dazji doganali, taxxi jew fil-forma ta' pagament doganali aggregat;
 • garanzija fi flus kontanti biex tassigura l-ħlas tad-dwana u ħlasijiet oħra.
Editorjal BUK.1С fi tmiem il-ġimgħa jfakkar l-iktar aħbarijiet impressjonanti u pożittivi tal-ġranet ta ’tluq.
00:15 31-10-2020 Iktar dettall ...
Fil-fruntiera mal-Latvja, wieħed mill-iktar punti ta ’kontroll traffikużi se jkun immodernizzat - il-punt ta’ kontroll tal-karozzi Burachki fir-reġjun ta ’Pskov. Ix-xogħol ta 'rikostruzzjoni se jsir mill-korporazzjoni statali "Rostec".
23:57 30-10-2020 Iktar dettall ...
Rosstat approva formola statistika annwali ġdida Nru 2-TP (skart) "Informazzjoni dwar il-ġenerazzjoni, użu, rimi, trasport u rimi ta 'skart ta' produzzjoni u konsum".
23:20 30-10-2020 Iktar dettall ...
Esperti mill-fergħa reġjonali ta ’Moska tal-FSS spjegaw jekk min iħaddem għandux iħallas leave tal-mard għal korriment jekk l-impjegat ippreżentah matul il-perjodu ta’ validità tal-leave tal-mard għat-tqala u t-twelid.
22:35 30-10-2020 Iktar dettall ...